โครงการตามแผนงานกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ประจำปี 2567

โครงการตามแผนงานกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ประจำปี 2567

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2567 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่าน “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า”

ในปีนี้มีโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการมีดังนี้

1. โครงการอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

2. โครงการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

3. โครงการปรับปรุงแพทางน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

4. โครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

การดำเนินงานตาม กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ที่ผ่านมา 

โครงการอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรืออพยพสัตว์ป่าที่หัวหน้าสืบ และทีมงานเคยใช้ยังคงมีอยู่ เเละถูกเก็บรักษาไว้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ครั้งนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมด้วย บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด จึงได้มีแผนการจัดทำตัวอาคาร นิทรรศการ เเละคู่มืออนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า สืบ นาคะเสถียร เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า พร้อมทั้งบอกเล่าความเป็นมา ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อพยพสัตว์ป่าครั้งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดโครงการอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า สืบ นาคะเสถียร

ชวนอ่าน บันทึกส่งท้ายปีที่คลองแสง 

โครงการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้พยายามผลัดดันให้มีการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบัดนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจึงได้ดำเนินการสนับสนุนการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย ทั้งเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

รายละเอียดโครงการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ 

ชวนอ่าน สำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์

โครงการปรับปรุงแพทางน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่ผ่านมาเเพทางน้ำหน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ ได้มีการใช้งานมาแล้วมากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ได้เป็นหัวหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานนั้น ณ ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่เเต่มีสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหลัง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใช้งาน โดยแพทางน้ำนี้ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันภัยคุกคามที่แอบแฝงมาทางสายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้

รายละเอียดโครงการปรับปรุงแพทางน้ำหน่วยพิทักษ์ป่า(ชั่วคราว)ถ้ำเจียร์   

ชวนอ่าน เตรียมปรับปรุง เเพทางน้ำฯ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสง  

โครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีแนวเขตด้านทิศตะวันตกที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยพิทักษ์หรือจุดสกัดฯ เข้าไปดูแลรับผิดชอบพื้นที่อย่างทั่วถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลและยากแก่การเข้าถึง การออกลาดตะเวนของหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ ทำให้ที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบแผ้วถางพื้นที่เพื่อปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) กระจายทั่วบริเวณที่เป็นอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

จึงได้มีการจัดตั้งจุดสกัดเขาเย็นขึ้นในปี 2561 เเต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้บ้านพักของเจ้าหน้าที่ฯที่ทำไว้นั้นเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นไม้ไผ่ เเละอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ ในปี 2566 บริษัท บ้านซีเอสอาร์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ 1 หลัง เเละในปี 2567นี้ มูลนิธิใจกระทิงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

รายละเอียดโครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น

ชวนอ่าน ส่งมอบบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า 

สนับสนุนงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่า บัญชีธนาคารไทยพาณิย์ เลขที่บัญชี 057-244388-1 ชื่อบัญชี ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร’

(ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน)

ผู้ที่ต้องการรับใบเสร็จ สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่ : E-mail : [email protected]

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนงานพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส