Seub Nakhasathien Foundation

Latest Story

6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน กว่า 265,000 ไร่

หากใช้เส้นแนวเขตสำรวจอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 ตามมติ ครม. เป็นแนวเขตทับลาน อช.ทับลาน จะเป็นการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติกว่า 164,960 ไร่ ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ

READ MORE

ขอคัดค้านการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ขอคัดค้านการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติออบหลวง (บางส่วน) เพื่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

READ MORE