รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ในงานรำลึก 34 ปี สืบ นาคะเสถียร

รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ในงานรำลึก 34 ปี สืบ นาคะเสถียร

นับตั้งแต่วาระการจัดงานรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร เป็นต้นมา ‘รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย’ ถูกจัดให้เป็น …

Read more รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย ในงานรำลึก 34 ปี สืบ นาคะเสถียร

7 ข้อห่วงกังวลในการใช้เส้นปรับปรุงแนวเขต อช.ทับลาน ตามมติ ครม. 14 มี.ค. 66

7 ข้อห่วงกังวลในการใช้เส้นปรับปรุงแนวเขต อช.ทับลาน ตามมติ ครม. 14 มี.ค. 66

17 กรกฎาคม 2567 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ …

Read more 7 ข้อห่วงกังวลในการใช้เส้นปรับปรุงแนวเขต อช.ทับลาน ตามมติ ครม. 14 มี.ค. 66

จุดเริ่มต้นงานสืบทอดเจตนา สู่วาระ 34 ปี สืบ นาคะเสถียร

จุดเริ่มต้นงานสืบทอดเจตนา สู่วาระ 34 ปี สืบ นาคะเสถียร

สองสัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนกรกฎาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เปิดให้ผู้สนใจสั่งจองของที่ระลึกในวาระ รำ …

Read more จุดเริ่มต้นงานสืบทอดเจตนา สู่วาระ 34 ปี สืบ นาคะเสถียร

ยื่นหนังสือต่อ ปธ.คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทบทวนขั้นตอนเพิกถอนพื้นที่ทับลาน

ยื่นหนังสือต่อ ปธ.คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทบทวนขั้นตอนเพิกถอนพื้นที่ทับลาน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมเครือข่ายพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม เข้ายื่นหนังสือต่อ ‘พูนศักดิ์ จันทร์จำปี’ …

Read more ยื่นหนังสือต่อ ปธ.คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทบทวนขั้นตอนเพิกถอนพื้นที่ทับลาน

รำลึก 34 ปี สืบ นาคะเสถียร A Journey Through Coordinates

รำลึก 34 ปี สืบ นาคะเสถียร A Journey Through Coordinates

ตลอด 34 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำงานเพื่อสานต่อเจตนารมณ์คุณสืบ เพื่อปกป้องผืนป่า สัตว์ป …

Read more รำลึก 34 ปี สืบ นาคะเสถียร A Journey Through Coordinates

อธิบายขั้นตอน การลงชื่อแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

อธิบายขั้นตอน การลงชื่อแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

อธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการลงชื่อแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เ …

Read more อธิบายขั้นตอน การลงชื่อแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน กว่า 265,000 ไร่

6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน กว่า 265,000 ไร่

1. หากใช้เส้นแนวเขตสำรวจอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 ตามมติ ครม. เป็นแนวเขตทับลาน อช.ทับลาน จะเป็นกา …

Read more 6 ผลกระทบ หากมีการเพิกถอนพื้นที่ อช.ทับลาน กว่า 265,000 ไร่

โมเดลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเสือปลาพื้นที่รอบเขาสามร้อยยอด

โมเดลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเสือปลาพื้นที่รอบเขาสามร้อยยอด

กลางเดือนพฤษภาคม 2567 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได …

Read more โมเดลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเสือปลาพื้นที่รอบเขาสามร้อยยอด

เดินทางไปสร้างการรับรู้ เพื่อการคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตของพญาแร้ง

เดินทางไปสร้างการรับรู้ เพื่อการคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตของพญาแร้ง

20 – 21 มิถุนายน 2567 โครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพญาแร้ง แก่เจ้าหน้าที่เ …

Read more เดินทางไปสร้างการรับรู้ เพื่อการคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตของพญาแร้ง

เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการด่วนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการด่วนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

ปมปัญหาข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 42 แปลง 972 ไร่ หลังจากมู …

Read more เลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการด่วนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 และยกเลิกผลการรังวัดที่ดิน รวม 1,279 ไร่

บ้านของ 51 – เตรียมสร้างกรงชั่วคราวเพื่ออนุบาลลูกพญาแร้ง

บ้านของ 51 – เตรียมสร้างกรงชั่วคราวเพื่ออนุบาลลูกพญาแร้ง

ปลายนี้ปี ‘51’ ลูกพญาแร้งตัวแรกที่เกิดกลางไพรห้วยขาแข้งในรอบกว่า 30 ปี จะได้ย้ายไปอยู่ในกรงที่สร้างใ …

Read more บ้านของ 51 – เตรียมสร้างกรงชั่วคราวเพื่ออนุบาลลูกพญาแร้ง

เบื้องหลังแนวคิด ‘มหิงสา’ ของที่ระลึกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง ‘ควายป่า’ ฝูงสุดท้ายของประเทศไทย

เบื้องหลังแนวคิด ‘มหิงสา’ ของที่ระลึกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง ‘ควายป่า’ ฝูงสุดท้ายของประเทศไทย

‘ควายป่า’ หรือที่บางคนอาจรู้จักในชื่อ ‘มหิงสา’ นับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานา …

Read more เบื้องหลังแนวคิด ‘มหิงสา’ ของที่ระลึกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง ‘ควายป่า’ ฝูงสุดท้ายของประเทศไทย