เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก ยกระดับการมีส่วนร่วมพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก ยกระดับการมีส่วนร่วมพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

มูลนิธิสืบฯ ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื …

Read more เดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก ยกระดับการมีส่วนร่วมพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

Seub Talk ตอนพิเศษ 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

Seub Talk ตอนพิเศษ 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ในแผนงานด้านการสื่อสารของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรของปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีเป้าหมายพัฒนางานสื่อสาร …

Read more Seub Talk ตอนพิเศษ 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

จุดเทียนหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร คืนวันที่ 31 สิงหาคม

จุดเทียนหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร คืนวันที่ 31 สิงหาคม

‘จุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร’ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แล …

Read more จุดเทียนหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร คืนวันที่ 31 สิงหาคม

ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 7

ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 7

‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน’ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เปิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที …

Read more ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 7

สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ดังที่ได้เกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าในปี 2565 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้กลับมาจัดงานรำลึก สื …

Read more สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรงดจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถี …

Read more รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกาญจนบุรีผลักดันแผนจัดการป่าชุมชน 50 ป่า

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกาญจนบุรีผลักดันแผนจัดการป่าชุมชน 50 ป่า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาญจบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้จัดการ …

Read more มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกาญจนบุรีผลักดันแผนจัดการป่าชุมชน 50 ป่า

สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชน ในทุ่งใหญ่ฯ ตะวันตก ปีที่ 2

สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชน ในทุ่งใหญ่ฯ ตะวันตก ปีที่ 2

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์ …

Read more สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าและชุมชน ในทุ่งใหญ่ฯ ตะวันตก ปีที่ 2

เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

เดินหน้า ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สู่แผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่า …

Read more เดินหน้าสร้างแผนการจัดการมรดกโลก ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ อย่างยั่งยืน

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว วันที่ 27-29 เม.ย. …

Read more อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

ค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา

ค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา จัดค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา เพื่อไปต่อ …

Read more ค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา

ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก การทำงานกับชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า …

Read more ผ้าทอรักษาผืนป่า กับชุมชนในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก