สำรวจศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก

สำรวจศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก

ปลายเดือนเมษายน ทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยนักวิชาการด้านนิเวศวิทยา เดินทางลงพื้ …

Read more สำรวจศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก

ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมโดยกระบวนการอนุรักษ์เสือปลา ปี 2565 – 2567

ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมโดยกระบวนการอนุรักษ์เสือปลา ปี 2565 – 2567

14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดประชุมติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือป …

Read more ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมโดยกระบวนการอนุรักษ์เสือปลา ปี 2565 – 2567

ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

ผ่านมาครึ่งปี หลังมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมประเมินการกักเก็บคาร์บอนฯ ในป่าชุมชนบ้า …

Read more ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

อบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ

อบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ

25 – 26 มีนาคม 2567 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดการฝึกอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้ …

Read more อบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยป้องกันรักษาป่าต้นแบบ

ความคืบหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง (หลังรมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ราชบุรี)

ความคืบหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง (หลังรมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ราชบุรี)

หลังจากการประชุมหารือและทำความเข้าใจกับราษฎรบ้านพุระกำ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยหารือถึงการเยียว …

Read more ความคืบหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง (หลังรมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ราชบุรี)

สถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไทย 2566

สถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไทย 2566

“ป่าไม้” กล่าวคือ สังคมของพืชทุกชนิดและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เช่น แบคท …

Read more สถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไทย 2566

‘เสือปลา’ แห่งเขาสามร้อยยอด การดำรงอยู่อย่างพึ่งพิงระหว่างคนกับสัตว์ป่า

‘เสือปลา’ แห่งเขาสามร้อยยอด การดำรงอยู่อย่างพึ่งพิงระหว่างคนกับสัตว์ป่า

ถ้ากล่าวถึงอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดแล้ว เราจะนึกถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก ? นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาจ …

Read more ‘เสือปลา’ แห่งเขาสามร้อยยอด การดำรงอยู่อย่างพึ่งพิงระหว่างคนกับสัตว์ป่า

ความคืบหน้า หลังยื่นคัดค้านการออกส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถึงนายกรัฐมนตรี

ความคืบหน้า หลังยื่นคัดค้านการออกส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถึงนายกรัฐมนตรี

ตามที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ยื่นเรื่อง “ขอคัดค้านการออก ส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์&#8 …

Read more ความคืบหน้า หลังยื่นคัดค้านการออกส.ป.ก. 4-01 ทับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ถึงนายกรัฐมนตรี

สรุปเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน ?

สรุปเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน ?

งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อไขความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาประกาศเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสำนักงานปฎิรูปที่ดิน …

Read more สรุปเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน ?

บันทึกเสวนา จากทับลานถึงเขาใหญ่ผืนป่าที่ถูกเฉือน

บันทึกเสวนา จากทับลานถึงเขาใหญ่ผืนป่าที่ถูกเฉือน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร Bangkok Tribune ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม จัดเวทีเสวนา ‘จากทับลานถึงเขาใหญ่’ ผืนป่ …

Read more บันทึกเสวนา จากทับลานถึงเขาใหญ่ผืนป่าที่ถูกเฉือน

ข้อคิดเห็น 4 ประเด็น หลังพบ สทนช. ยืนยันการคัดค้านโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีฯ 

ข้อคิดเห็น 4 ประเด็น หลังพบ สทนช. ยืนยันการคัดค้านโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีฯ 

สืบเนื่องจากประเด็นข้อคิดเห็นต่าง ในการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาป …

Read more ข้อคิดเห็น 4 ประเด็น หลังพบ สทนช. ยืนยันการคัดค้านโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีฯ 

เหตุผลและข้อกังวลถึงโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีฯ 

เหตุผลและข้อกังวลถึงโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีฯ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตามคำเชิ …

Read more เหตุผลและข้อกังวลถึงโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีฯ