พิทักษ์ป่า

“ผู้พิทักษ์ป่า”

คือผู้ทำหน้าที่รักษากฎหมายและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองของประเทศ
ซึ่งปฏิบัติงานตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน พื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ
รวมทั้งพื้นที่คุ้มครองทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศไทย

 

.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานด้านผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
โทร 02-580-4381 เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้พิทักษ์ป่า
งานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 140 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

 

.