รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’ ประจำปี 2566

รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’ ประจำปี 2566

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2566 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้วางแผนการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่านกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว โดยมีผลดำเนินงานดังนี้

[ 1 ]

เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าเเละสนับสนุนอุปกรณ์การลาดตระเวน

ตามเเผนงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุน รวมทั้งติดตามการทำงานตามโครงการต่างๆ พร้อมมอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยปีที่ผ่านมามูลนิธิเดินทางเข้าเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำตื้น เเละหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง จ.อุทัยธานี หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งนาน้อย เเละหน่วยพิทักษ์ป่าทีชอเเม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จ.ตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

[ 2 ]

ส่งมอบเรือลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อป้องปรามภัยคุกคามผืนป่า อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 12 มกราคม มูลนิธิส่งมอบเรือ ‘รตยา’ แก่เจ้าหน้าที่สำหรับการลาดตระเวนทางน้ำในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยรอบพื้นที่อุทยานฯ อาทิ การลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์ และการเก็บของป่า โดยเรือลาดตระเวนนี้ได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมระดมทุนภายในชมรมผู้อาวุโสสมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ เนื่องในงานมุทิตาจิต 90 ปี อาจารย์รตยา จันทรเทียร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 และนายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มาเป็นผู้ร่วมรับมอบเรือลาดตระเวน

[ 3 ]

สยามป๊อปฯ มอบเครื่องกรองน้ำเเบบพกพา สนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า

สิ่งสำคัญในการออกลาดตระเวน นอกจากวิทยุสื่อสาร GPS แผนที่ เข็มทิศ และอุปกรณ์ป้องกันตัวแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ และหลายคนอาจคิดไม่ถึงคือ ‘น้ำ’ 

เราทราบกันดีว่าน้ำ คือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่การทำงานในผืนป่าอาจไม่พบแหล่งน้ำสะอาดเสมอไป โดยเฉพาะในฤดูแล้ง การหาแหล่งน้ำที่พอจะดื่มกินได้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก บางครั้งต้องอาศัยน้ำตามแอ่งธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ หรือน้ำใต้ดินที่มีตะกอนขุ่นเหลือง หากบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดบ่อยครั้งเข้าก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในที่สุด

การที่มีอุปกรณ์กรองน้ำแบบพกพาอย่างน้อย 1 ชิ้น ต่อ 1 ชุดลาดตระเวน จึงเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะไว้บริโภคและดับกระหายยามลาดตระเวนปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่า 

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวเเทนจากกลุ่ม สยามป๊อป แซ่ซ้อง ได้มอบเครื่องกรองน้ำพกพาแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อว่งมอบต่อให้กับพื้นที่ที่มีความจำเป็น โดยเครื่องกรองน้ำดังกล่าวได้มาจากการจัดทำเสื้อยืดลายพิเศษออกจำหน่ายเพื่อระดมทุน หลังจบกิจกรรมทางกลุ่มฯ ได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 32 ตัว (ขนาด 4 ลิตร) เป็นจำนวนเงิน 118,560 บาท เเละบริษัท Thailand Outdoor ร่วมบริจาคเพิ่มอีก 2 ชุด (ขนาด 6 ลิตร) 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่ม สยามป๊อป แซ่ซ้อง เเละผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน

[ 4 ]

สนับสนุนสารเคมีป้องกันแมลง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ 

มูลนิธิได้รับการประสานงานจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ เรื่องขอความอนุเคราะห์สารเคมีป้องกันแมงแดง (จำพวกเห็บหมัด) อันเป็นพาหะของการติดเชื้อโรคไข้รากสาดใหญ่ ซึ่งแมงแดงเริ่มระบาดในช่วงฤดูหนาว เเละพบเป็นจำนวนมากในพื้นที่ฯ จึงได้ส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ 

ฝ่ายงานพิทักษ์ป่าพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดเชื้อโรคต่างๆ จากแมงแดง จึงได้ทำการจัดซื้อเเละส่งมอบไปยังพื้นที่ โดยจากการสอบถามการใช้งาน พบว่าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้แป้งสําหรับโรยตัวสุนัขเพื่อป้องกันและกําจัดเห็บ หมัด มาโรยเท้าเเละบริเวณที่พัก ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

[ 5 ]

สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับลาดตระเวนแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกกที่ 1 (น้ำตกขุนกรณ์) จ.เชียงราย

มูลนิธิได้รับการประสานจากหน่วยพิทักษ์ ขุนกรณ์ที่ 1 ประจำน้ำตกขุนกรณ์ จ.เชียงราย เรื่องการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์สนาม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานในพื้นที่เกือบทุกวันทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพ เสียหายชำรุด และด้วยหน่วยงานไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนในส่วนนี้ จึงขอรับการสนับสนุนมายังมูลนิธิ

ฝ่ายงานพิทักษ์ป่าพิจารณาแล้วเห็นควรให้การสนับสนุนโดยมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามรายการเบื้องต้น ประกอบด้วย เป้สนาม จำนวน 10 ใบ เปลมุ้ง จำนวน 10 อัน เเละฟรายชีท จำนวน 10 อัน

[ 6 ]

หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า 

มูลนิธิได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิทักษ์ป่าเเละชุมชนรอบป่า โดยมีสภากาชาดไทยเป็นหัวเเรงหลัก เเละได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่ากาชาดเเละหน่วยงานต่างๆ ในจ.อุทัยธานี เเละจ.นครสวรรค์ ร่วมเเรงกันให้โครงการฯ นี้เกิดขึ้นเเละสำเร็จได้ด้วยดี ด้วยเห็นร่วมกันว่า สุขภาพของผู้พิทักษ์ป่าเเละคนในชุมชนโดยรอบนั้นมีความสำคัญ และโอกาสในการเข้าถึงการรักษาก็จำเป็นไม่เเพ้กัน

ในปี 2566 เป็นการร่วมงานกันเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างมูลนิธิกับสภากาชาดไทย ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ เเละประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อผู้พิทักษ์ป่า เเละชุมชนรอบป่า จ.อุทัยธานี เเละจ.นครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 

การออกหน่วยเเพทย์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยการรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา หน่วยทันตกรรม ให้การบริการด้านการอุดฟัน ถอนฟัน เเละขูดหินปูน หน่วยการให้บริการด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์ เเละการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา รวมทั้งมีการมอบชุดของขวัญสภากาดไทยวันละ 100 ชุด ตู้ยาสามัญประจำบ้าน รถเข็นผู้พิการให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 – 3 คัน ต่อวัน

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงานบรรเทาทุกข์ เเละประชานามัยพิทักษ์ คือการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการบริการทางการเเพทย์เเล้ว ยังถือเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ไฟป่า เเละประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบผืนป่า ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ในเรื่องการรักษาป่า เพื่อลดการเกิดภัยพิบัติ เเละรักษาชนิดพันธุ์พืชเเละสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป 

[ 7 ]

ส่งมอบเสื้อลายพราง (Ranger) 

จากแคมเปญเพื่อผู้พิทักษ์ป่าที่เปิดให้มีการสนับสนุนเสื้อ 1 ตัว เเละ ส่งมอบอีก 1 ตัว ให้กับผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งหลังจากจบโครงการมียอดการสนับสนุนจากทั้งช่องทางออนไลน์และงานออกร้านของที่ระลึก รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัว 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการส่งมอบให้กับ 15 พื้นที่อนุรักษ์เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว มีรายละเอียดดังนี้

[ 8 ]

ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 

จากการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิง ในการปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและหน่วยพิทักษ์ป่า 2 แห่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาเเข้ง ขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการปรับปรุงบ้านพักยังหน่วยพิทักษ์ป่าวังไผ่ เบื้องต้นเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเเละมุงหลังคาใหม่ เป้าหมายต่อไปคือ เปลี่ยนบานประตู หน้าต่าง เเละทาสีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่าต่อไป

[ 9 ]

สร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่าร่วมกับกลุ่มบ้านซีเอสอาร์ ดำเนินการพัฒนาโครงการเเละเปิดรับการสนับสนุนทุนในการจัดสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น 

โดยได้จัดสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดขึ้นใหม่ เนื่องจากอาคารหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปกป้องดูแลผืนป่า 

มูลนิธิได้ดำเนินการประสานกับทางอุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้าในการส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสร้างบ้านพักตามโครงการ การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กลุ่มบ้านซีเอสอาร์ เเละคณะเจ้าหน้าที่อุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เห็นความสำคัญของงานพิทักษ์ป่า เเละผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นเเนวหน้าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ เเละสัตว์ป่า

[ 10 ]

สำรวจปรับปรุงเเพทางน้ำ และ ‘อนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า’ หัวหน้าสืบ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสง

9-10 ธันวาคม 2566 มูลนิธิเเละ สถาปนิกจาก บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมออกเเบบอาคารสำหรับเก็บรักษาอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า ที่หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร เคยใช้ในโครงการอพยพสัตว์ป่าเขื่อนเชี่ยวหลาน เมื่อปี 2529

แนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบอาคารมีความต้องการให้กลมกลืนกับประโยชน์ใช้สอยโดยไม่รบกวนธรรมชาติ รวมถึงมีแผนเตรียมงานซ่อมเเซมเเพทางน้ำ ของหน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามแพทางน้ำที่หัวหน้าสืบเคยใช้เป็นกองอำนวยการทำงานอพยพสัตว์ป่า

สำหรับเเพทางน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ ณ ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่เเต่มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหลัง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ เเละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนในการซ่อมบำรุง

ในส่วนของ อนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า ปัจจุบันได้ทำการเก็บรักษาไว้บริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง แต่ด้วยพื้นที่จัดเก็บนั้นอยู่ในมุมอับ และโครงสร้างต่างๆ เริ่มทรุดโทรม โดยนายพรธวัช เฉลิมวงศ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง พิจารณาเเล้ว เห็นควรให้มีการย้ายอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า ไปไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงแทน 

โดยการปรับที่ตั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่มาศึกษาธรรมชาติสามารถพบเห็นได้ง่าย พร้อมเตรียมจัดทำนิทรรศการ เพื่อบอกเล่าที่มาที่ไปเเละงานอพยพสัตว์ป่าที่หัวหน้าสืบ เคยทำไว้ ณ ขณะนั้น 

[ 11 ]

ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เเละตัวเเทนจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมฯ เเละดูสถานที่ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯร่วมกับเหล่ากาชาดเเละหน่วยงานต่างๆ ในอำเภออุ้มผาง ในโครงการตรวจสุขภาพผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนรอบผืนป่า พื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมีเป้าหมายในการตั้งหน่วยเเพทย์ใน 4 พื้นที่ ดังนี้ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านเเม่ละมุ้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

กิจกรรมการออกหน่วยเเพทย์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยการรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา หน่วยทันตกรรม ให้การบริการด้านการอุดฟัน ถอนฟัน เเละขูดหินปูน หน่วยการให้บริการด้วยวิธีฝังเข็มประยุกต์ เเละการให้ความรู้ด้านสุขศึกษา รวมทั้งมีการมอบชุดของขวัญสภากาดไทยวันละ 120 ชุด ตู้ยาสามัญประจำบ้าน รถเข็นผู้พิการให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2-3 คัน ต่อวัน

[ 12 ]

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต

ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2566 กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 24 ราย ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 9 ราย และทุนการศึกษาบุตร จำนวน 1 คน รวมเป็นจำนวนเงินการช่วยเหลือทั้งสิ้น 269,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีได้รับบาดเจ็บ

นายบักรี นามะยูดี พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป ได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกหน้าผาระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายอับดุลการิม เจ๊ะเตะ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป ได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกหน้าผาระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายสุรพศ ศรีสุวรรณ ตำเเหน่งพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฎิบัติงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสมชาย ทองประดิษฐ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) ได้รับบาดเจ็บล้มกระดูกใต้เข่าแตก จากเหตุคนร้ายอาการคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดพกสั้นไล่ทำร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายอรรถพล ภาระวัน บุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหู และหู้อื้อ จากการเหยียบวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิด ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายเสถียร พินิจไพรวัลย์ บุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดฝังบริเวณใบหน้าและลำคอ จากการเหยียบวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิด ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายวิชัย บุญเสริมถาวรนิจ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้รับบาดเจ็บจากการถูกงูเขียวหางไหม้กัด ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายสมศักดิ์ ชัยสงคราม บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา เนื่องจากการตัดหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายฌานิศ คำหมื่น พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ป่วยเป็นไข้รากสาด มีภาวะไตวายเฉียบพลัน หลังกลับจากลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

นายเดชา หาญฟ้าเลื่อน  บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก ระหว่างปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายเข็มเพชร หาญสายภา บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก ระหว่างปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายสุรวัฒ ศรีสุวรรณ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้รับบาดเจ็บถูกกิ่งไม้หักตกทับ ถูกศีรษะ สำตัว และลำคอ ทำให้ศีรษะแตกเป็นแผลลึก เหตุเกิดระหว่างนั่งพักอยู่ในเต้นท์ระหว่างการปฏิบัติงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายวิชัย ปัตตะพี พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทิงขวิด ระกว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสุนทร สุโขทัย บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิงานดับไฟป่า (สำลักควันไฟ จนเกิดอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก) ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายพงศ์เทพ เครืออุ่นเรือน บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็แขนหัก มีแผลฉีกขาดที่ใบหน้า จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์หลุดโค้งระหว่างปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อตรวจหาไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่มือขวา คอเคล็ด จากอุบัติเหตุรถยนต์แบรกแตก เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ระหว่างปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายประเสริฐ คำจริง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็บ มีแผลฉีกขาดที่หน้าผาก และไหล่ขวาเคล็ด จากอุบัติเหตุรถยนต์แบรกแตก เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ระหว่างปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายจะแฮ จะตอ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่มือ และศีรษะช้ำ จากอุบัติเหตุรถยนต์แบรกแตก เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ระหว่างปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายธนกร ลาหู่ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าซ้ายหัก จากอุบัติเหตุรถยนต์แบรกแตก เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ระหว่างปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายจะบี ลาหู่ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็บซี่โครงหัก ลมรั่วในปอด จากอุบัติเหตุรถยนต์แบรกแตก เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ระหว่างปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายอาทู มาเยอะกู บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ได้รับบาดเจ็บสมองบวม มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง และกระดูกต้นขาซ้ายหัก จากอุบัติเหตุรถยนต์แบรกแตก เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง ระหว่างปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายอิทธิพล ผาโครต บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูเวียง ได้รับบาดเจ็บกระโหลกศีรษะร้าว และมีเลือดออกในสมอง จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง ระหว่างเดินทางออกจากหน่วยพิทักษ์ป่าฯ ไปอยู่เวรดูแลไม้ของกลาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายธนดล เวียงนนท์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง ได้รับบาดเจ็บถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติ มีบาดแผลไฟไหม้บริเวณฝ่าเท้า จากเหตุถูกไฟฟ้าช็อตระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายนรวีร์ กันทะสี บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักลงข้างทาง หลังกลับจากประชุมฯวางแผนระบบงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีเสียชีวิต

นายเอกนรินทร์ กองแก บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชติพุเตย ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ระหว่างออกปฎิบัติงาน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสุริยา วงค์เทพ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ) เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายอาการคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดสั้นแทงขณะปฎิบัติหน้าที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายมนุญ เล้าการนา พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เสียชีวิตจากอาการภาวะหัวใจหยุดเต้น ระหว่างออกลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายอุทัย วังคีรี พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูเรือ เสียชีวิต ด้วยสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัด ระหว่างอยู่เวรยามรักษาการณ์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายจีระวัฒน์ สังข์โชติ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากเหตุฝนตกหนัก ถนนลื่น ระหว่างเดินทางกลับจากการปฏิบัติงานราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายรัศมี กาศเจริญ ลูกจ้างประจำ ระดับ ส.2 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ระหว่างออกตรวจบริเวณพิกัดจุดความร้อน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายจักรพงศ์ คลี่เกษร พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) เสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ฯ (ช็อต หมดสติ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต) ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสุวรรณ เหมือนทอง พนักงานราชการ พนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เเละทุนบุตร คือ ดช. จิราณุวัฒน์ เหมือนทอง เริ่มให้ทุนการศึกษาเดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

นายยุทธนา รับสันเที๊ยะ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติคลองลาน มีอาการชักเกร็ง ระหว่างการลาดตระเวน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา (แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบและเกิดอาการไตวายเฉียบพลัน) ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท 

สมารถติดตามข่าวสารงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่าได้ที่ งานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ช่องทางการสนับสนุนงานผู้พิทักษ์ป่า

บัญชีธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่ 057- 244-388 – 1 

ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

(ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน)

สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อรับใบเสร็จได้ที่ e-mail : snf@shop

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส