รายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

รายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 30 ราย ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 10 ราย และทุนการศึกษาบุตร รวมทั้งหมด 22 ราย ให้การช่วยเหลือตามกองทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 363,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีได้รับบาดเจ็บ

นายทนงศักดิ์ ภูมิวิวัฒน์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบางลาง ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายต้นฝน กมลศรี พนักงานค่าตอบแทน ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีอาการเจ็บป่วยระหว่างการลาดตระเวน (ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน) ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสมนึก แสงสี พนักงานจ้างเหมา ช่วยปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายสิทธิเดช กมลเดช พนักงานจ้างเหมา ช่วยปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายไพรวัลย์ สุทธิบุตร พนักงานจ้างเหมา พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายจรัล เขียวรัมย์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายวัชรกร วิชาคำ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสิทธิศักดิ์ ฉิมจารย์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายวัฒนา สายทอง พนักงานค่าตอบเเทน ปฎิบัติงานประจำอุทยานห่งชาติปางสีดา ล้มป่วยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอประกอบกับอากาสที่ร้อนจัดขณะช่วยค้นหาเจ้าหน้าที่ที่ถูกกระทิงทำร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายธีรภัทร ปิจดี บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ประสบอุบัติเหตุกิ่งไม้หักหล่นทับแขน ทำให้กระดูกแขนท่อนล่างแตกหัก ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

นายคฑาวุฒิ หมวกคำ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ระหว่างออกลาดตระเวนหาข่าว ส่งผลให้กระดูกสะโพกข้างซ้ายหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

นายจำเนียน พุดฉิม พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกิ่งไม้ตกใส่ศีรษะ ขณะลาดตระเวนได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายสงวน เชื้อกูล บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ได้รับบาดเจ็บถูกงูจงอางฉก ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายปริญญา ตะจันทร์ดา บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ได้รับบาดเจ็บถูกงูจงอางฉก ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายมาหะมะรอสตี ปาเน๊าะ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรอบวางระเบิด ขณะเดินทางปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายอาซีซี อาแว พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรอบวางระเบิด ขณะเดินทางปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายอัมรี มะแซ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรอบวางระเบิด ขณะเดินทางปฎิบัติหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายวีระพันธ์ ขันยศ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้รับบาดเจ็บจากของมีคมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายเอกณรินทร์ เนตรวงค์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีอาการป่วยจากการติดเชื้อระหว่างการลาดตระเวน (ติดเชื้อเมลิออยด์ และเลือดออกทางเดินอาหาร) ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายพิทยา สกุลบุญญาธิการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฎิบัติงานควบคุมไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายยุรนันท์ พรมแก้วงาม บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต(เตรียมการ) ได้รับบาดเจ็บขาหัก ระหว่างเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสุรพล คู่มณี พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่และสะโพก ในอุบัติเหตุรถบรรทุกกล้าไม้เสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายสุริยะ จันทมุณี พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดสะโพก ยกขาไม่ขึ้น ในอุบัติเหตุรถบรรทุกกล้าไม้เสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นางสาวอัยนา ระยาภักดิ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้รับบาดเจ็บบริเวณกราม ข้อมือ และแขนในอุบัติเหตุรถบรรทุกกล้าไม้เสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

นางสาวอาทิตยา ศรีสวัสดิ์ พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกเล็กน้อย ในอุบัติเหตุรถบรรทุกกล้าไม้เสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

นายอาวุธ มณีพันธ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดเมื่อยและมึนศีรษะ ในอุบัติเหตุรถบรรทุกกล้าไม้เสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

นายพรศักดิ์ สิงห์โพธิ์ทองกูล พนักงานราชการ ปฎิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ได้รับบาดเจ็บถูกงูกะปะกัดเท้าระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายวราวุฒิ ดู่อุ๊ด บุคคลภายนอกปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟ เป็นเหตุให้เปลวไฟกระเด็นติดบริเวณสะโพก จนเป็นแผลพุพอง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายพงษ์ธเนศ รัตนอุบล บุคคลภายนอกปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีอาการออ่นเพลีย หน้ามืด หมดสติ จากการปฎิบัติงานดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องหลายวัน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

นายผัด แสนยาวิชัย พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง รถจักรยานยนต์ล้มระหว่างเดินทางปฎิงานดับไฟป่า มีแผลบริเวณเข่าและใบหน้า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีเสียชีวิต

นายวุฒิพงศ์ ศรีวิชา พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวขณะปฎิบัติหน้าที่ราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายสังวร นวลทิพย์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ มีอาการวูบล้มลง หมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายราเมธ แสงโยธา พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก  ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางประสานงานชุมชน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายอภินันท์ กองเกตุ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เสียชีวิตด้วยอาการฮีสโตรก ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายสมพงษ์ สร้างแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจป่า ปฎิบัติงานประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 เสียชีวิตจากการตกรถระหว่างเดินทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายปราชัน จันปุ่ม พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฎิบัติงานประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ เสียชีวิตด้วยอาการเลือดออกในสมองขณะปฏิบัติงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายคมศิลป์ กาติ้ง ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำระหว่างปฏิบัติการค้นหาโดรน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายพันศักดิ์ ใจมงคล ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติขุนน่าน หมดสติและเสียชีวิตระหว่างลาดตระเวน (เลือดออกในสมอง) ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายวรวุฒิ กันประชุม พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันระหว่างการลาดตระเวน  ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (เเละทุนการศึกษาบุตร 2 คน)

นายสุรศักดิ์ แก้วกาญจน์ พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ปฎิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง เสียชีวิตจากการบาดเจ็บบริเวณช่วงอก ในอุบัติเหตุรถบรรทุกกล้าไม้เสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส