รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2564

รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2564

ดูแลคนเพื่อคนดูแลป่า กองทุนผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

การช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่ากองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี .. 2564

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2564 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่าน “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว  

โดยมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 26 ราย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวนเงินการช่วยเหลือทั้งสิ้น 576,000 บาท รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวน 19 คน    โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะจบปริญญาตรี

ทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์กรองน้ำแบบพกพา เพื่อสนับสนุนภาระกิจการเดินลาดตระเวน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  และมีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร (Basic Wilderness First Aid) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานลาดตระเวน และงานศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่าในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว โดยมีเจ้าหน้าที่ในสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ จำนวน 30 คน เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หลักสูตรการใช้ระบบเชือกในการโรยตัว การช่วยเหลือเบื้องต้น และปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ทุรกันดาร (Basic Wilderness First Aid)

นอกจากนี้ในปี 2564 ได้มีโครงการปรับปรุงจุดสกัดและบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ ขึ้น 2 แห่ง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ได้แก่ จุดสกัดที่ 001 สวนป่าห้วยระบำ และจุดสกัดคลองขุนชาติ ที่ของเดิมนั้นมีความชำรุดทรุดโทรมโครงสร้างอาคารผุพังตามกาลเวลา อีกทั้งอาคารบ้านพักที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่ต่อการใช้งานและไม่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่

ดังนั้ นทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงจุดสกัดทั้งสองแห่งขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ งานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์และการติดตามแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ไปรบกวนประชาชน อย่างยั่งยืนมากขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 จุดสกัดอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วในเดือนธันวาคม 2564
.

.
.
การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
กรณีเสียชีวิต ปี 2564

นายบุญชู โตเต็ม ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุบัติเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท

นายชัยสิทธิ์ แทบทาม ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานเเห่งชาติเขาน้ำค้าง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายประดิษฐ์ ยุววิช ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ได้รับอุบัติเหตุลื่นล้ม ระหว่างลาดตระเวน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บา

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกเข้าข้างทาง ระหว่างออกมาซื้อเสบียง ภายหลังหนังขึ้น และเสียชีวิตในที่สุด ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บา

นายรุ่งโรจน์ เกิดสุวรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ ขณะเดินทางไปรับเสบียงอาหาร เป็นเหตุให้เสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บา

นายมานะ มะโนเย็น ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น ถูกต่อหลุมรุมต่อยขณะตัดหญ้าบริเวณหน่วยฯ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายมงคล เดชดิษพงษ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำสวนพฤกษศาสตร์แม่เหี๊ยะ จมน้ำเสียชีวิต ขณะปฏิบัติงานในสวนพฤกษศาสตร์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายจักรพันธ์ อยู่อินทร์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกเข้าข้างทาง ระหว่างกลับจากลาดตระเวน ภายหลังหนังขึ้น และเสียชีวิตในที่สุด ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท และทุนการศึกษาแก่บุตร 1 คน 

นายบัวเขียว แสนคำ ตำแหน่ง บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และทุนการศึกษาแก่บุตร 1 คน 

นายกรณ์ แก้วบุตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.2 (วะภูแก้ว) ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างปฏิบัติการดักซุ่ม ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายเศกรัฐ ไชยศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์  เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ระหว่างการไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสมพงษ์ โสภาคำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปืนลั่นขณะตรวจเช็คอุปกรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสุชาติ แซ่ลินวงค์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เสียชีวิตจากเหตุรถไฟเฉี่ยวชนขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทและทุนการศึกษาแก่บุตร 2 คน 

นายดำรงค์ แดงดี ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร เสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าอยู่ในน้ำตรงใต้ถุนบ้านระหว่างเข้าเวร ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายอลงกรณ์ หลักกรด พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายณรงค์ สวัสดิ์กว้าน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เสียชีวิตบริเวณบ้านพัก (เส้นเลือดในสมองแตก) ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายเจริญ จันทะคุณ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง นอนเสียชีวิตหน้าห้องโถงของที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำคับ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายปกณ์ ศรีเรือง ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสียชีวิตจากเหตุกระทิงขวิดระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทและทุนการศึกษาแก่บุตร 1 คน 

นายสิงห์ทอง สุราพักตร์ ตำแหน่ง บุคคลภายนออก ปฎิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) มีอาการป่วยเป็นไข้หนาวสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา (ติดเชื้อในปอด) ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสังเวียน พิทพ์ดี ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายระหว่างเดินทางเข้าเวร ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสุรศักดิ์ สร้อยเพ็ชร์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เสียชีวิตจากการติดเชื้อจนมีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหลังกลับจากการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายอุส่าห์ กินีสี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพัสดุปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขณะเดินทางกลับที่พัก ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายอภิชาติ เบ้าสารี ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างอยู่เวรจุดคัดกรอง ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายอรรถพล สรรเสริญบุญ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงานปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขณะเดินทางติดต่อประสานงาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายพูนศักดิ์ ดวงเงิน พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่ท่าแพ เสียชีวิตนอนนิ่งอยู่ในเปลระหว่างอยู่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายประสาน ดาวเรือง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหลังปฏิบัติภารกิจผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น  26 ราย เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท
.

.
.
การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
กรณีได้รับบาดเจ็บ ปี 2564

นายพุทธพงศ ชัยจิตต์ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อุบัติเหตุเสียหลักล้ม ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายจักรกฤษณ์ ไตรเมศวร์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับบาดเจ็บจากการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายสุรศักดิ์ แก้วเกาะเกิด ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ได้รับอุบัติเหตุ ต้องผ่าตัดตาซ้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายวิน จิรอาระยากูล ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้รับอุบัติเหตุลื่นจากที่สูง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายอภิชิต พรหมสุข พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน อุบัติเหตุหินกระเด็นใส่ตา ขณะตัดหญ้ารอบที่ทำการ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายกนก สังสี พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติ    เขาใหญ่ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุปืนผูก ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท

นายโสภาส สุขทอง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานเเห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้รับบาดเจ็บจาการตัดหญ้า ก้อนหินกระเด็นใส่ตา บาดเจ็บสาหัสบริเวณตาขวา ต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายฉาย สลีสองสม พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ลื่นตกเขากระดูกซี่โครงซ้ายหักขณะดับไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายพิทักษ์ บุญเหลา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการดูนก ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ยางแตก เสียหลักล้มข้างทาง ขณะนี้อาการยังไม่ดีขึ้นและไม่รู้สึกตัว ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายสงกรานต์ จักษุ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เชียงดาว ได้รับบาดเจ็บการการต่อสู้ขัดขวางของผู้บุกรุกแผ้วถาง ขณะออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายฯ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

นายแช่มสี ภักดี พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อุบัติเหตุจากหินเจียรที่ใช้ในการลับใบมีดเครื่องตัดหญ้าบาดเป็นแผล ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายอนุศักดิ์ พิริยภาพงศ์ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ลื่นล้มมีแผลฉีกขาดบริเวณเท้าขวาระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายวีระพล แคลไหล ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง มีอาการปวดท้องชักเกร็งอาเจียนระหว่างการลาดตระเวนแพทย์วินิจฉัยว่าหัวใจขาดเลือด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายสิงห์ อินทร์จักร์ พนักงานราชการตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เอ็นเข่าขวาอักเสบ การจากสะดุดเถาวัลย์ลื่นล้ม ระหว่างเข้าพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายสุพัก อิ่มสำราญ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติตาพระยา ถูกยิงบริเวณหน้าท้อง ขณะออกลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายวิเชียร หอมหวลดี พนักงานราชการตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ ขณะเดินทางกลับจากการปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายมรกต เขียวเพชร ตำแหน่งบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้รับบาดเจ็บบริเวณคางและสะโพกจากเหตุกระทิงทำร้ายได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

นายวิคิด โสภักดี พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุบัติเหตุลื่นล้มตาขวากระแทกกับตอไม้ระหว่างลาดตระเวนเป็นเหตุให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายสำลวย หนีบหลี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระทิงขวิดกระดูกซี่โครงหักได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายวิวัฒน์ กลิ่นบุหงาน พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อุบัติเหตุเลื่อยลันดาบาดนิ้วมือข้างขวาระหว่างทำป้ายประกาศ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

นายสุรักษ์ มีสิทธิ์ดี พนักงานราชการตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อุบัติเหตุใบมีดตัดเลื่อยบาดระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวผามะนาว ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

นายสมพงษ์ ดียิ่ง พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

นายมาโนชย์ รัตนตรัย พนักงานราชการตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุบัติเหตุกิ่งไม้ดีดเข้าตาขวาระหว่างบันทึกข้อมูลลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายวังบัวบาน คงหนองลาน พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด สูญเสียขาข้างซ้ายด้วยเหตุแผลติดเชื้อจากการถูกงูกัด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายอุดมศักดิ์ โพธิ์กระโทก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับบาดเจ็บการการถูกหมีควายทำร้ายระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน  20,000 บาท

นายประสาน รัตนตรัย พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อุบัติเหตุไม้ทิ่มกระจกตาขวาทะลุขณะวิ่งหนีช้างป่าระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

นายรุ่งนภา สารทอง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ถูกช้างป่าวิ่งชนได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและลำตัว  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายวีรพล เกตุสุธรรม พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ใบมีดตัดหญ้าตัดไปโดนลูกมะค่ากระเด็นใส่ตาขวา ทำให้ลูกตาขวาแตก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายอดิพงษ์ ชนะบุญ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูเวียง ประสบอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ หลังกลับจากลาดตระเวน เป็นเหตุให้พิการในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

นายนายชัยยะ โสภาปัจจุสมัย บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ประสบอุบัติเหตุจากการถูกหมูป่าทำร้ายได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ให้ความเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนเงิน 226,000 บาท
.

.
.

ทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
จากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2564

 1. นายพีรพล กันยา
 2. ด.ญ.ศุภสุดา ขวัญดี
 3. ด.ญ.ญาณภัทร์ โฉมยงค์
 4. ด.ช.ธีระศักดิ์ แสงโชติ
 5. ด.ช.ธันวา แสงโชติ.
 6. ด.ช.กิตติศักด์ จิ้วไม้แดง
 7. ด.ญ.วิภาดา ชัชวิล
 8. ด.ช.สิทธิกร หนูม่วง
 9. ด.ญ.เก็จมณี อำพลรุ่งโรจน์ 
 10. ด.ญ.วนิดา ป้องสา
 11. ด.ช.ปกรณ์ ป้องสา
 12. ด.ญ. กธนิดา ธนะอักษร
 13. ด.ช. จักรภัทร ธนะอักษร
 14. ด.ญ. มณีรินทร์ สินวัน
 15. นายธิติพันธุ์ อยู่อินทร์
 16. ด.ช. นำชัย แสนคำ
 17. น.ส. นิภาพรรณ แซ่ลินวงศ์
 18. ด.ญ. จิรนันท์ แซ่ลินวงศ์
 19. ด.ช.ชิติพัทธ์ ศรีเรือง

 

พิทักษ์ป่า

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code