ร่วมปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า ผ่าน ระบบ Thai QR Code

ร่วมปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า ผ่าน ระบบ Thai QR Code

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพิ่มช่องทางให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้อย่างง่าย โดยสามารถสมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ผ่าน QR Code (TMB Touch หรือ Mobile banking ของธนาคารของคุณ)

การสมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อรักษาป่าใหญ่ มีขั้นตอนง่าย ดังนี้

1. Log-in Mobile Banking ของธนาคารของคุณ
2. เลือกเมนู Scan QR
3. Scan QR ที่ปรากฎในหน้าจอนี้

 

 

4. ตรวจสอบยอดเงินและชื่อบัญชีใน Mobile Banking ของคุณว่าใช่มูลนิธิที่คุณกำลังจะบริจาคหรือไม่
5. เมื่อทำรายการบน Mobile Banking เรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลสำเร็จ

 

ทุกๆ การสมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใบเสร็จจากการสมทบกองทุน สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน แต่กรณีบริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ ทางมูลนิธิฯ จะไม่ส่งใบเสร็จให้คุณทางไปรษณีย์

ขอขอบคุณที่ร่วมปกป้องผืนป่า สัตว์ป่า เพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิตกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร