กองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

กองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

กองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มตั้งองค์กร (วันที่ 18 กันยายน 2533) เมื่อเริ่มก่อตั้ง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน พระองค์จำนวนสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาท เป็นกองทุนประเดิมต่อกองทุนของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อีกหนึ่งแสนบาท

ต่อมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการบริจาคทรัพย์ จากสาธารณชนตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผ่านกิจกรรมและการบริจาคโดยตรง ซึ่งทุนที่ได้รับนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้นำไปใช้ในงานอนุรักษ์ผืนป่าตามเจตนารมย์ของสืบ นาคะเสถียร

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทำกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่ามากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผลงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และสามารถดูรายละเอียดงบประมาณแต่ละปีของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ที่ งบการเงิน

เพื่อร่วมสืบทอดเจตนารมย์ของ สืบ นาคะเสถียร ให้ยังคงอยู่ และเพื่อรักษาผืนป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ โดยการบริจาคทุนทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 984-5-94474-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 053-2-38652-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-68730-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

ท่านที่ต้องการรับใบเสร็จ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้ง ชื่อที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่ แฟกซ์ 02-580-4382 หรือ อีเมล์ [email protected] หรือส่งมาได้ที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 140 .ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-580-4381 ฝ่ายงานระดมทุน

ขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร