ร่วมปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า ผ่าน “ปันบุญ”

ร่วมปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า ผ่าน “ปันบุญ”

ร่วมรักษาป่าใหญ่ และสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่าน 6 ขั้นตอนง่ายๆ กับ “ปันบุญ”

1. เข้าเว็บไซต์ www.punboon.org
2. เลือกมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
3. เลือกโครงการที่ท่านต้องการสนับสนุน และคลิกที่ “ร่วมบริจาค”
4. เลือกรูปแบบการชำระเงิน
5. ใส่ข้อมูลการบริจาค
6. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคว่าถูกต้องหรือไม่

เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ กับปันบุญ คุณก็สามารถร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่องานอนุรักษ์ป่าใหญ่ และสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณที่ร่วมปกป้องผืนป่า สัตว์ป่า เพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิตกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร