ส่งมอบบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ส่งมอบบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

เดือนกันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ บริษัท บ้านซีเอสอาร์ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการเเละเปิดรับการสนับสนุนทุนในการจัดสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น 

โครงการนี้เป็นการจัดการสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดขึ้นมาใหม่ เนื่องจากอาคารหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปกป้องดูแลผืนป่า 

โดยโครงการดังกล่าวได้ปิดรับการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว เเละทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการประสานกับทางอุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้าในการส่งทีมเจ้าหน้าที่ฯเข้าดำเนินการสร้างบ้านพักฯ ตามโครงการ และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 

บ้านพักฯ หลังใหม่ ประจำจุดสกัดเขาเย็น
บ้านพักหลังเดิม ผ่านการใช้งานมาเกือบ 5 ปี

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าประดาง ป่าวังเจ้า จังหวัดตาก และป่าคลองวังเจ้า ป่าคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 466,875 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วยอำเภอคลองลาน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 381,875 ไร่ และอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีพื้นที่ 85,000 ไร่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าประกอบด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสำคัญพื้นที่หนึ่ง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนและปกคลุมไปด้วยสังคมพืชหลายชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญและลุ่มน้ำปิง

นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งป่าไม้ภูเขาน้ำตก เช่น น้ำตกเต่าดำ น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกกระแตไต่ไม้น้ำ น้ำตกสมอกล้วย น้ำตกนาฬิกาทราย และเขาเย็น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ายังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายทรัพยากรที่สูงมาก ที่ผ่านมามีการลักลอบเข้ากระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ทั้งลักลอบทำไม้ ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่

เขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในห้องทำงานเย็นเฉียบ
ป่าในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ป่าในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

จุดสกัดเขาเย็นอยู่ในสังกัดของอุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำเเพงเพชร เเต่สถานที่ตั้งจุดสกัดฯ อยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก บนเส้นทางถนนเเม่สอด-อุ้มผาง หลักกิโลเมตรที่ 91-92 ด้วยเหตุว่าเเนวเขตทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้านั้น มีอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยพิทักษ์หรือจุดสกัดฯ เข้าไปดูแลรับผิดชอบพื้นที่อย่างทั่วถึง 

เเละด้วยเป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลและยากแก่การเข้าถึง หากเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯที่ วจ.7 (น้ำตกเต่าดำ) ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน การออกตรวจลาดตะเวนของหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ อุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้าจึงได้จัดตั้งจุดสกัดเเห่งนี้ขึ้นในปี 2562 เพื่อดูเเลพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยในครั้งนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำอาคารสำนักงานเเละห้องน้ำ จากบริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด 

อาคารสำนักงานเเละห้องน้ำ บริเวณจุดสกัดเขาเย็น

ในส่วนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นั้นเป็นการนำวัสดุชั่วคราวมาสร้างสำหรับพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันเวลาล่วงเลยมาเกือบ 5 ปี วัสดุต่างๆ เริ่มชำรุดทรุดโทรม อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้มีการจัดการสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร บริษัท บ้านซีเอสอาร์ จำกัด เเละคณะเจ้าหน้าที่อุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็นในครั้งนี้ เเละท่านสามารถติดตามทุกข่าวสารงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่าได้ที่ : https://www.seub.or.th/forestranger/ 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส