ความคืบหน้า โครงการปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ความคืบหน้า โครงการปรับปรุงจุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้ดำเนินการสร้างจุดสกัดเขาเย็นเสร็จเรียบร้อยพร้อมต่อการใช้งานเเล้ว
.

จุดสกัดเขาเย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม ม.1 .คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเป็นเเนวเขตด้านทิศตะวันตกของอุทยานเเห่งชาติคลองวังเจ้า เเละยังเป็นพื้นที่ที่ห่างไกล ยากเเก่การเข้าถึง ยังไม่มีหน่วยพิทักษ์หรือจุดสกัดฯ เข้าไปดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 

ซึ่งเมื่อมีการลาดตระเวน ต้องเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯที่ วจ.7 (น้ำตกเต่าดำ) ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน การออกตรวจลาดตะเวนของหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จึงได้ตั้งจุดสกัดเขาเย็นขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

 

ความเป็นมา

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่ประมาณ 466,875 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ 3 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วยอำเภอคลองลาน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสำคัญพื้นที่หนึ่ง สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนและปกคลุมไปด้วยสังคมพืชหลายชนิด ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และทุ่งหญ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญและลุ่มน้ำปิง

นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ายังประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งป่าไม้ภูเขาน้ำตกเช่นน้ำตกเต่าดำน้ำตกคลองวังเจ้าน้ำตกกระแตไต่ไม้น้ำตกสมอกล้วยน้ำตกนาฬิกาทรายและเขาเย็นเป็นต้น

ซี่งนอกจากจะมีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญแล้ว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ายังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายทรัพยากรที่สูงมาก เนื่องจากมีชุมชนไทยภูเขาอาศัยและมีที่ทำกินอยู่ในบ้านพื้นที่อุทยานฯ ทำให้มีการลักลอบเข้ากระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้จำนวนมาก ทั้งลักลอบทำไม้ ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า และการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ ซึ่งการแก้ปัญหาการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านั้น ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการออกป้องกันปรามปราบกระทำผิด กำลังสำคัญมาจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั้ง 7 หน่วย และจุดสกัดการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้อีก 1 จุดสกัด

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งจุดสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ (เขาเย็น) จำนวน ๑ จุด บริเวณพื้นที่ บ้านอุ้มเปี้ยม ม.1 .คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าต่อไปในอนาคต

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส