รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’ ประจำปี 2565

รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า’ ประจำปี 2565

“ดูแลคนเพื่อคนดูแลป่า กองทุนผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2565 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่าน “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว  โดยมีการดำเนินงานดังนี้

การประชาสัมพันธ์ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2565 ได้มีการประชาสัมพันธ์กองทุน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า ในกิจกรรม โรงเรียนนักเดินป่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นรอบพิเศษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (เเพร่)  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมและขยายผลสู่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์โดยรอบ ในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้วิธีการเดินป่าที่ถูกต้องต่อไป

ในช่วงของกิจกรรมพิเศษรอบกลางคืน ได้รับโอกาสจากทีมผู้จัดงาน ให้ประชาสัมพันธ์งานผู้พิทักษ์ป่า และ กองทุนผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีหัวหน้าพื้นที่ ผู้ช่วยฯ และเจ้าหน้าที่ จาก 15 พื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วมดังนี้

วนอุทยานผาหลักหมื่น วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง วนอุทยานแพะเมืองผี วนอุทยานถ้ำผาตูบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน หน่วยจัดการต้นน้ำเลียบ

พร้อมได้ส่งมอบเครื่องกรองน้ำแบบพกพาให้กับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติขุนสถาน เพื่อใช้ในภารกิจการลาดตระเวนฯในพื้นที่ 

ภารกิจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่า

ตลอดปี 2565 ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าพร้อมมอบอุปกรณ์ทีจำเป็นสำหรับการเดินป่าให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • หน่วยพิทักษ์ป่าอุตะคี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก
 • หน่วยพิทักษ์ป่าเบ้คี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
 • หน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
 • สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว 
 • หน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 • หน่วยพิทักษ์ป่าวังไผ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 • จุดสกัดที่ 001 (สวนป่าระบำ)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
 • หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยมดแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กิจกรรมวันผู้พิทักษ์ป่าโลก

ได้มีการจัดกิจกรรม The Power of Ranger #2 โดยมีการการนำเอาผลงานการวาดภาพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามาทำเป็นเสื้อยืดรุ่นพิเศษ เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก พร้อมทั้งสัมภาษณ์และนำเสนอเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ฯ ในมุมที่นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้เลือกนำเสนอผลงานความสามารถพิเศษในการสื่อสารเรื่องราวธรรมชาติผ่านงานศิลปะ โดยฝีมือของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 พื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ นายเอกรัตน์ ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น / นายธรรมนูญ ย่างสุข เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ นายชีวพัฒน์ อดุลย์ศักดิ์ศรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีผ่านช่องทางต่างๆ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

และเพื่อแทนคำขอบคุณและเพื่อให้เพื่อนพิทักษ์ป่าผู้ร่วมงานได้เห็นถึงศักยภาพเกิดความภาคภูมิใจต่อศิลปินพิทักษ์ป่าในพื้นที่ของตนและรับรู้ถึงเรื่องราวการทำงานของมูลนิธิฯตลอดจนการช่วยเหลือตามกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า จึงได้มีการส่งมอบเสื้อยืดลายพิเศษนี้ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง 3 พื้นที่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว  และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื้นที่ละ 50 ตัว รวมทั้งสิ้น 150 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 • เอกรัตน์ ร่มเย็น บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ประจำอุทยานเเห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนเเก่น อ่านบทความ
 • ธรรมนูญ ย่างสุข บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ อ่านบทความ
 • ชีวพัฒน์ อดุลย์ศักดิ์ศรี บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ่านบทความ 

ปรับปรุงหน่วยพิทักษ์ป่า

ได้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได และหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำตื้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิใจกระทิง จำนวน 400,000 บาท (จะดำเนินการแล้วเสร็จ ธันวาคม 2565)

และได้มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอีก 2 หน่วยพิทักษ์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง คือหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่า หน่วยพิทักษ์ป่าวังไผ่ ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิใจกระทิงเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่าย ในช่วงต้นปี 2566 เพื่อดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 120,000 บาท จาก คุณธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์ และ บจก.ยูนิเวอแซลแอพพาเรล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามโครงการ

โครงการพัฒนาหน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา และ จุดสกัดพะบ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก (จำนวนเงิน 30,556 บาท) ใช้งบประมาณจากโครงการฟ้าหลังฝนเพื่อคนเฝ้าป่า ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรม Run for Forest 2022 โดย บริษัท ไทย ดอทรัน 

โครงการพัฒนาระบบโซล่าเซลล์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา (จำนวนเงิน 100,000 บาท) จากกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้ำตื้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
บ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ หน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า วาระรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ได้มีการเชิญชวนสาธารณะชนร่วมสมทบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และนักเรียนในโรงเรียนรอบผืนป่า  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งในปีนี้มีการประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนจากสาธารณะชนเพื่อระดมเงินสำหรับมอบเป็นทุนการศึกษา มีเป้าหมายอยู่ที่จำนวน 50 ทุน (ทุนละ 3,000 บาท) รวมจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาทนั้น ได้มีการรวบรวมได้ตามเป้าหมายและมอบให้กับตัวแทนนักเรียนที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพิจารณาคัดเลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำลังใจสู่ผู้พิทักษ์ป่า

ในปี 2565 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ต่างๆ จากกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อส่งมอบไปยังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อไป โดยตลอดในปีนี้ได้รับการสนับสนุนสเปรย์กันยุงกันแมลงภายใต้ชื่อสินค้า WIlDLIVES (insect & mosquitoes repellent) จาก บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด โดยเบื้องต้นได้ส่งมอบไปยัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีษะเกษ จำนวน 3 ลัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ลัง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ลัง และ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ลัง  

ตัวแทนจากร้านแคมป์วัน ร้านจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง และผลิตภัณฑ์ด้านการแคมป์ มอบ ถุงนอน แผ่นรองนอน คาราบิเนอร์ และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งทางมูลนิธิฯได้ส่งมอบไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร้านแคมป์วันได้ให้การสนับสนุนกับทางมูลนิธิฯต่อเนื่องมาเป็นปีที่สองแล้ว

การช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต ตามกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

โดยมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 11 ราย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวนเงินการช่วยเหลือทั้งสิ้น 325,000 บาท รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวน 19 คนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะจบปริญญาตรี

ให้การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีเสียชีวิต

 • นายสุชาติ เกาะลอย พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าเขื่อนศรีนครินทร์ ขณะออกลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดไฟป่า ได้มีอาการแน่นหน้าอก เหมือนจะหน้ามืดเป็นลม เเละมีเหงื่อออกมากผิดปกติ จนนำไปสู่การเสียชีวิต จากการรายงานของเเพทย์ระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลัน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายพัฒนะ โสนะจิตร พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ฯ ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เเละเสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายเสาร์แก้ว เรือนใจ พนักงานจ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาหิ้ง เสียชีวิตจากเหตุถูกคนร้าย(ล่าสัตว์)ใช้อาวุธปืนยิงรอบคอ ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 • นายสมหมาย ยกฉวี พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายสมเกียรติ แสนละเอียด พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับระหว่างปฎิบัติงาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายกฤษณะ ก้านทอง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักาษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางนำส่งแบบบันทึกข้อมูลฯ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายกานต์ สิงหะ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ระหว่างนำเอกสารรายงานการลาดตระเวนไปส่งสำนักงานเขตฯ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายบุญฤทธิ์ ก๋าวิตา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการสำรวจพื้นที่ในเขตน้ำตกแม่ไพร ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายอาทิตย์ ผิวงาม พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้าย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 • นายสมภพ ศรีงาม บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้าย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 • นายราชันย์ ตันขาว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนู ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวายเฉียบพลัน จากเหตุปฏิบัติงานในป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

ให้การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีได้รับบาดเจ็บ

 • นายเสกสรรค์ คล้ายทอง ปฏิบัติงานประจำอุทยานเเห่งชาติเเม่วงก์ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกระทิงขวิด ขณะเดินลาดตระเวนในภารกิจเฝ้าระวังเเละปราบปราม การลักลอบทำไม้กฤษณา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายชำนาญ ฉิ่งเชิด พนักงานจ้างเหมา ปฎิบัติงานอนุรักษ์เเละป้องกันรักษาป่า ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าเขาตาองเเละปฏิบัติการสนับสนุนชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าเเละเเก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ ชุดที่ 13 ปฎิบัติงานท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน เเละอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวังช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายสมาน ศรชัย บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ งานควบคุมไฟป่า ได้รับบาดเจ็บจากการถูกปืนผูกดักสัตว์ป่าของพรานล่าสัตว์ป่า กระสุนปืนเข้าบริเวณเหนือเข่าขวาทะลุ เหนือเข้าซ้ายทะลุ  เเละนิ้วก้อยขวาฉีกขาด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายศราวุธ สุวรรณ์ลำ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ  ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกกิ่งไม้ฟาดบริเวณชายโครงขวา ระหว่างตัดลิดกิ่งไม้บริเวณสำนักงานฯ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • วรพจน์ พิรักษา พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานเเห่งชาติตาดหมอก ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระทิงพุ่งชนขณะลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายพงษ์พัฒน์ อาดนนท์ลา พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูซาง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุท่อนไม้ขนาดใหญ่หล่มทับมือขวา ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายวิชาญ ต่ายมี พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายยิง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 • นายชัยกร สาครการเกด พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก จากเหตุเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจสอบการลักลอบขนไม้แปรรูปจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายอำนาจ ฉัตรชัยเจนกุล พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า ริมฝีปากแตกจากเหตุเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจสอบการลักลอบขนไม้แปรรูปจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายศักดิ์ชัย อุปลาบัตร พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและตามลำตัว จากเหตุเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจสอบการลักลอบขนไม้แปรรูปจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายรพินทร์ ทองพิเศษนพคุณ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายสุทธิชัย  นันตา พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายธีรพงษ์ ชัยสุวรรณ์ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายเกรียงไกร อิ่นคำ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายสมศักดิ์ แต๊ะเทอ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายสุวิทย์ พุทธเสน บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายกนก ใหญ่รักษ์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักาษพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มทำให้ข้อมือขวาหัก ระหว่างปฏิบัติงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายมะซูบรี กาเยาะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการหูอื้อ  จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายวสามัน มานะสะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการปวดหูซ้าย ไหล่ซ้ายและแน่นหน้าอก จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายอิสสะมะแอ มูนะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการมึนศรีษะ และแน่นหน้าอกจากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายสุไลมาน มะอูเซ็ง พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการเวียนศีรษะ ใจสั่น จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายมะซอและ เซ็งเลาะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
 • นายธนาดล พันธ์ทอง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง  ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับหน่วยฯหลังจากการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายจำนงค์ ทวีทอง พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งบริการนักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับหน่วยฯหลังจากการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายวาสนา กมลสินธุ์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้รับบาดเจ็บจากการถูกช้างป่าเหยียบบริเวณขาขวา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
 • นายอนุพงษ์ ปาระมี บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับบาดเจ็บจากเหตุพลัดตกรถบรรทุก ระหว่างการชักลากขนไม้ของกลาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายพงษ์ สุกสี พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอุปกรณ์ผลักดันช้างป่าระเบิดใส่มือ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายบัณฑิต เกื้อชาติ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขานัน ได้รับบาดเจ็บลื่นล้มระหว่างการลาดตระเวน เป็นเหตุให้กระดูกสันหลังเคลื่อน มีอาการปวดหลังรุนแรง ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • นายธรรฑวัฒน์ สุระ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้รับบาดเจ็บจากงานตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้กิ่งไม้ที่ตกอยู่กระเด็นเข้าตา เลือดออกในช่องลูกตา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 • นายประภาส มั่นคง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับบาดเจ็บจากงานตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้เศษแก้งกระเด็นเข้าตา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

กรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 11 ราย พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตระหว่างการลาดตระเวน มี 2 ราย (สาเหตุโรคประจำตัวและปะทะกับคนร้าย) เสียชีวิตจากเหตุผลักดันช้างป่ามี 2 ราย ส่วนอีก 7 ราย เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคประจำตัว และอุบัติเหตุระหว่างเดินทางหรืออุบัติเหตุระหว่างเฝ้าหน่วย

กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ในจำนวน 30 ราย พบว่า มี 5 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการลาดตระเวน (กระทิงขวิด 2 ราย,ลื่นล้มกระดูกหัก/กระดูกเคลื่อน 2 ราย, และเหตุปะทะ 1 ราย) ได้รับบาดเจ็บจากการผลักดันช้างป่า 2 ราย (ช้างเหยียบแขน,ระเบิดปิงปองระเบิดใส่มือ) ได้รับบาดเจ็บจากเหตุชาวบ้านทำร้ายเนื่องจากการตรวจยึดของกลาง 9 ราย ส่วนอีก 14 ราย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์และจาการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสำนักงาน

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส