ความคืบหน้าโครงการตามแผนงานกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ความคืบหน้าโครงการตามแผนงานกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2567 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่านกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า นั้น ส่วนหนึ่งได้มีโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่

โดยขณะนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้า ดังนี้

[1] 
โครงการอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า สืบ นาคะเสถียร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรืออพยพสัตว์ป่าที่หัวหน้าสืบ และทีมงานเคยใช้ยังคงมีอยู่ เเละถูกเก็บรักษาไว้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง ครั้งนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมด้วย บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด จึงได้มีแผนการจัดทำตัวอาคาร นิทรรศการ เเละคู่มืออนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า สืบ นาคะเสถียร เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงอนุสรณ์เรืออพยพสัตว์ป่า พร้อมทั้งบอกเล่าความเป็นมา ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อพยพสัตว์ป่าครั้งแรกของประเทศไทย 

หลังจากที่ตัวแทนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ สถาปนิกจากบริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด ได้ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสง ถึงความต้องการและแนวทางการดำเนินงานฯ ซึ่งล่าสุดทีมผู้ออกแบบได้ส่งเเบบอาคารอนุสรณ์พร้อมทั้งมีการประเมินราคาวัสดุก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเเล้ว ในส่วนของการขออนุมัติการก่อสร้างนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

[2]
โครงการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้พยายามผลัดดันให้มีการจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบัดนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจึงได้ดำเนินการสนับสนุนการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์    จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย ทั้งเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

เบื้องต้นได้มีการลงพื้นที่ดูบริเวณที่ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ และดำเนินการส่งแบบบ้านพัก/หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณฯจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียรไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นได้มีการอนุมัติโดยหลักการ และรอหนังสืออนุมัติอย่างเป็นทางการจากกรมอุทยานฯ เพื่อดำเนินการตามแผนงานต่อไป

[3]
โครงการปรับปรุงแพทางน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่ผ่านมาเเพทางน้ำหน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) ถ้ำเจียร์ ได้มีการใช้งานมาแล้วมากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร ได้เป็นหัวหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการเขื่อนเชี่ยวหลานนั้น ณ ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่เเต่มีสภาพที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหลัง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ใช้งาน โดยแพทางน้ำนี้ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันภัยคุกคามที่แอบแฝงมาทางสายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้

ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเเสงได้ดำเนินการปรับปรุงแพทางน้ำตามโครงการระยะที่ 1 ในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนทุ่นและโครงทุ่นลอยน้ำ ตลอดจนงานหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ จะเป็นการดำเนินการระยะที่ 2 ในส่วนของงานพื้น ผนัง งานสี และสุขภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตั้งเรื่องเบิกต่อไป

[4]
โครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จุดสกัดเขาเย็น 
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

หลังจากเมื่อช่วงปลายปี 2566 บริษัท บ้านซีเอสอาร์ จำกัด ได้ทำกิจกรรมภายในเเละมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 1 หลัง ให้กับจุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าไปแล้วนั้น 

ในปี 2567 นี้ มูลนิธิใจกระทิงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำจุดสกัดเขาเย็นอีกจำนวน 3 หลัง เพื่อทดแทนบ้านพักเดิมที่ทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้งานได้ เเละเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดเขาเย็นพร้อมด้วยทีมช่างจากอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้เริ่มดำเนินการสร้างหลังแรกไปแล้วราว 70% คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะเรียบร้อยพร้อมใช้งาน และจะเริ่มดำเนินการอีกสองหลังที่เหลือต่อไป

ร่วมสนับสนุนงานเพื่อผู้พิทักษ์ป่า บัญชีธนาคารไทยพาณิย์ เลขที่บัญชี 057-244388-1 ชื่อบัญชี ‘กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร’

(ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน)

ผู้ที่ต้องการรับใบเสร็จ สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่ : E-mail : [email protected]

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนงานพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส