สำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ 

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการดูแลผืนป่าอันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า อีกทั้งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ ผืนป่าระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งสัตว์ป่าสามารถอพยพเคลื่อนย้ายดำรงเผ่าพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่

เหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต

โดยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ นั้นเพิ่งได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา มีเนื้อที่ 116.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,877 ไร่ ในส่วนที่ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบ้านด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์

เบื้องต้นในส่วนของนายอำเภอศรีสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ ผู้ใหญ่บ้าน นั้น เห็นชอบให้ตั้งสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯ ในพื้นที่บริเวณนั้นเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่จากชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้การดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ฯ ดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มได้ในราวเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแบบการก่อสร้างจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

หมายเหตุ : ในส่วนอาคารสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ จะดำเนินการโดย Panthera Thailand

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส