Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

เราเป็นคนบ้านแม่กลองน้อย มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยสังคมชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป …

Read more Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

Seub Inspire EP.4 l ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการออกแบบเมือง – พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

Seub Inspire EP.4 l ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการออกแบบเมือง – พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

“ผมไม่ได้อยากจะออกมาอธิบายว่ากรุงเทพฯมันดีสำหรับคนหนึ่งคนคำถามคือแล้วกรุงเทพฯมันจะดีสำหรับทุกคนได้ยั …

Read more Seub Inspire EP.4 l ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการออกแบบเมือง – พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

LIGHT IT UP EP 10 : บาริสต้าจะพือ ที่ดอยมูเซอ

LIGHT IT UP EP 10 : บาริสต้าจะพือ ที่ดอยมูเซอ

หลังเคาน์เตอร์ร้านกาแฟสดบนเส้นทางจากจังหวัดตากไปอำเภอแม่สอด เจ้าของกิจการกาแฟสดมูเซอสอนผมให้รู้จักกา …

Read more LIGHT IT UP EP 10 : บาริสต้าจะพือ ที่ดอยมูเซอ

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

ศาสตร์พระราชาคืออะไรก็ได้ ที่ไม่ฝืนหรือไม่เดินย้อนกับธรรมชาติ หลาย ๆ ประเทศได้มีการนำศาสตร์พระราชาไป …

Read more Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

เมื่อเราไปเจอชาวบ้าน มันทำให้ได้รู้ว่า เขาโดนกระทำมากกว่าเรา โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มั …

Read more Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.1 l มองสัตว์ป่าผ่านสายตาด้วยหัวใจ – ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

Seub Inspire EP.1 l มองสัตว์ป่าผ่านสายตาด้วยหัวใจ – ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

ถ้าเรามองผ่านเลนส์ มันเหมือนมีอะไรมากั้นระหว่างเรากับสัตว์ป่า แต่ถ้าเรามองด้วยสายตาเราก็อาจจะเห็นชีว …

Read more Seub Inspire EP.1 l มองสัตว์ป่าผ่านสายตาด้วยหัวใจ – ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

LIGHT IT UP EP 7 : เต้นรำกับหมาป่า

LIGHT IT UP EP 7 : เต้นรำกับหมาป่า

หนังแสดงสัญลักษณ์มากมายโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านชีวิตของร้อยโทจอห์น ดันบาร์ กับหมาป่าเถื่อนที่ค่อยๆ ผูก …

Read more LIGHT IT UP EP 7 : เต้นรำกับหมาป่า

Nature Classroom EP.4/4 : สำรวจธรรมชาติในเมือง

Nature Classroom EP.4/4 : สำรวจธรรมชาติในเมือง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรชวนน้อง ๆ มาเปิดโลกกว้างไปกับการสืบหาความมหัศจรรย์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ผ่านเร …

Read more Nature Classroom EP.4/4 : สำรวจธรรมชาติในเมือง