ภารกิจเชื่อมต่อผืนป่าตะวันตก เพื่อสัตว์ป่าอยู่ได้ และคนอยู่ได้ – มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ภารกิจเชื่อมต่อผืนป่าตะวันตก เพื่อสัตว์ป่าอยู่ได้ และคนอยู่ได้ – มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

“โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เริ่มต้นเปิดหน้าทำงานใหม่ในปีที่ผ่านมา

.
ภารกิจหลักของโครงการคือการทำให้ ‘ช่องว่าง’ ที่กั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงออกจากกลุ่มป่าตะวันตก ได้มีระบบนิเวศเชื่อมร้อยถึงกัน

ให้สัตว์ป่าได้เดินไปแลกเปลี่ยนพันธุกรรมอย่างปลอดภัย

ขณะเดียวกัน ชุมชนที่อาศัยอยู่ตรงกลางของ ‘ช่องว่าง’ ได้รับประโยชน์ สามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

หนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการนี้เกิดผลอะไรไปบ้าง เราจะชวนมาไล่เรียงเรื่องราวการทำงานและทำความรู้จักโครงการ โดยมี ‘อำนาจ สุขขวัญ’ ผู้รับผิดชอบงานนี้ เป็นผู้เล่าให้เราฟัง

อ่านวัตถุประสงค์โครงการเพิ่มเติมที่

โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน