เรื่องร้อนกรมอุทยาน ฯ แจ้งข้อกล่าวหา “อธิบดีเรียกรับสินบน” l SEUB TALK EP.23

เรื่องร้อนกรมอุทยาน ฯ แจ้งข้อกล่าวหา “อธิบดีเรียกรับสินบน” l SEUB TALK EP.23

SEUB TAlK สัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้น เรื่องราวร้อนระอุภายในกรมอุทยานฯ เมื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)ได้ดำเนินการซ้อนแผนเข้าจับกุมอธิบดีกรมอุทยาน ฯ ขณะประชุมร่วมกับผู้บริหาร ณ อาคารสีบนาคะเสถียร กรมอุทยานฯ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับสินบน 

เรื่องราวดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร ?  

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่าอย่างไร ? 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ?  

ติดตามได้ใน SEUB TAlK ตอน : เรื่องร้อนกรมอุทยานฯ แจ้งข้อกล่าวหาอธิบดีเรียกรับสินบน

การทำงานในป่า ถ้าหัวหน้ามีผลประโยชน์ ไม่มีอุดมคติ ถ้ามีเงินทอนที่ต้องส่งเยอะๆ ถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกมีต้นทุน คนที่มีต้นทุนลงไป พอในที่สุดแล้ว มันก็จะต้องไปแสวงหามาคืน บางคนเห็นแก่ผลประโยชน์เฉพาะหน้า บางคนอยู่ที่นี่มานาน มีบ้านอยู่ที่นี่ มีเมียมีลูก ปลูกบ้านแล้ว จะโดนย้ายแต่ก็อยากอยู่ที่นี่ต่อ ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา ก็จะเห็นว่ามีทั้งที่โลภและที่มีความจำเป็น แต่ทั้งหมดนั้นเรียกว่าการมีต้นทุน

พอมีต้นทุน มันก็จะต้องไปถอนทุน ไปกู้เขามาก็ต้องไปจ่าย มันก็อาจนำไปสู่การเบียดเบียนเงินรายได้ เพื่อจะรักษาตัวไว้