เจาะประเด็นร้อน ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ มกราคม 2565 l SEUB TALK EP.3

เจาะประเด็นร้อน ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ มกราคม 2565 l SEUB TALK EP.3

Seub Talk EP 3 ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิ ชวนคุยสรุป ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา จากการตัดงบประมาณสิ่งแวดล้อม เรื่องไหนดำเนินการไปแล้ว และเรื่องไหนที่ยังต้องแก้ไขกันต่อไป
.

ประเด็นแรก การลดงบประมาณทางสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อเงินเดือนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งหลังเกิดกระแสวิพากษ์อย่างกว้างขวางในสังคม แต่ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว ในปีงบประมาณ 2565

เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อถึงการพิจารณางบประมาณปี 2566 เป็นต้นไป ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ควรยืนยันให้ชัดเจนว่า งบประมาณใดบ้างที่มีความสำคัญและต้องคงไว้

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้ทยอยลาออกกันไปบ้าง

รู้หรือไม่ว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์คือคนที่ดูและพื้นที่ถึง 1 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศ

ในการลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ยังกระทบต่อสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่กำลังขาดงบในการซื้ออาหารให้กับสัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยง 23 แห่ง ทั่วประเทศ ตามที่ถูกลดงบประมาณไป 30 ล้านบาทต่อปี และไม่สามารถโยกย้ายงบประมาณจากด้านอื่นมาได้

ปัจจุบัน มีการประสานขอรับ Food Waste จากห้างสรรพสินค้า (เช่น ผัก ผลไม้) เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารทดแทน เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาก่อน ซึ่งในระยะยาวอาจดำเนินการพัฒนากิจกรรมด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่อการดูแลสัตว์ป่า
.

.
เรื่องสุดท้าย เหตุท่อส่งน้ำมันรั่วที่น่านน้ำจังหวัดระยอง ซึ่งสะท้อนว่าระบบการจัดการในส่วนนี้มีปัญหา

เหตุการณ์ในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเข้าดำเนินการ แต่พบว่าเป็นการฉีดสารเคมีสลายคราบน้ำมัน ในแง่หนึ่งอาจมองเห็นว่าน้ำมันหายไปแล้ว แต่จริงๆ น้ำมันที่จมลงอาจปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศ และจะส่งผลกระทบต่อการทำประมงสัตว์น้ำอย่างน่ากังวล
,

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code