จับตา โครงการกินป่า l SEUB TALK EP.27

จับตา โครงการกินป่า l SEUB TALK EP.27

Seub Talk สัปดาห์นี้ นายอัครวิชญ์ จันทร์พูล เจ้าหน้าฝ่ายวิชาการ ด้านงานเฝ้าระวัง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนผู้ฟังติดตามสถานะของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าในประเทศ และเป็นโครงการที่มูลนิธิมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกำลังเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

โครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับผืนป่า มีโครงการใดบ้าง จะเกิดขึ้นที่ไหน และส่งผลกระทบอย่างไร ชวนติดตามใน Seub Talk EP.27 จับตา โครงการกินป่า

จากโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโครงการเพียงส่วนหนึ่งที่มูลนิธิสืบเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษและร่วมมีบทบาทสนับสนุน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือแสดงความคิดเห็นและข้อกังวล ยังมีโครงการอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สืบไม่ได้เข้าไปมีส่วนรวมแต่ก็ยังคงมีการต่อสู้ของคนในพื้นที่อีกมากมายที่ออกมาคัดค้านถึงนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล

โลกกำลังถูกท้าทายด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วฝนที่ตกยาวนานและนานยาวภัยแล้งที่แล้งต่อเนื่องและกินเวลานาน ทั่วโลกต่างรับมือและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

เราอาจต้องกำลังมาตั้งคาถามว่า ? ทำไมประเทศไทยกลับยังใช้ชุดเครื่องมือและชุดความคิดรูปแบบเดิมในการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน นั้นเป็นคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบว่าโครงการซอมบี้บางโครงการไม่ควรถูกนากลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหรือไม่