ทวงถามความคืบหน้ากรณีเรียกรับสินบน กรมอุทยานแห่งชาติฯ l SEUB TALK EP.25

ทวงถามความคืบหน้ากรณีเรียกรับสินบน กรมอุทยานแห่งชาติฯ l SEUB TALK EP.25

Seub Talk ตอนนี้ยังพูดถึงกรณีเรียกรับสินบนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ออกแถลงการณ์เพิ่มเติมอีก 3 ข้อ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดขยายผลเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมกระบวนการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกลำดับชั้น

ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงความคืบหน้าของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และ ชี้แจงความคืบหน้าในการคืนความชอบธรรมให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

และหลังจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะดำเนินการในเรื่องใดต่อบ้าง ชวนติดตามใน Seub Talk EP.25

1. ควรมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินขบวนการทุจริตเรียกรับสินบนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดขยายผลเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมกระบวนการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกลำดับชั้นของกระบวนการทุจริตต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนซองที่พบในห้องทำงานอธิบดีกรมอุทยานฯ และควรโยกย้ายเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

2. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงความคืบหน้าของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทำงานภายใต้หลักฐานข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบชัดเจน เพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่ซึ่งอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเป็นอย่างมาก 

3. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในการคืนความชอบธรรมให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เร่งดำเนินการจัดทำโครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน