ส่องการทำงาน ‘รัชฏา’ ดำรงตำแหน่ง 1 ปี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยานไปแล้วกี่คน

ส่องการทำงาน ‘รัชฏา’ ดำรงตำแหน่ง 1 ปี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยานไปแล้วกี่คน

ตั้งแต่ นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา เข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการระดับบริหารเกือบทั้งหมด ราว ๆ 20-30 คน ส่วนใหญ่ให้ไปอยู่ตำแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดต่าง ๆ การโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามแทบจะเป็นคำสั่งรายวันในระยะแรกๆ ที่อธิบดีรัชฎาเข้ารับตำแหน่ง 

โดยเฉพาะหัวหน้าอุทยานฯ ที่มีความสำคัญด้านเก็บเงินรายได้ พวกหัวหน้ามีการโยกย้ายประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ในร้อยกว่าตำแหน่ง ทั้ง ๆ ที่หัวหน้าอุทยานเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมาล้วนผ่านงานสำคัญในช่วงการปฏิรูปใหญ่ ทั้งการสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาชุมชนในป่าตาม พรบ.ใหม่ปี 62 การสำรวจและจัดประชุมการใช้ทรัพยากรพวกของป่าตามพรบ.ใหม่ 62 เช่นเดียวกัน ที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์การทำงานอย่างสูง การขยายระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศผ่านเกณฑ์ของศูนย์ความคุมจากส่วนกลางที่ทำได้อย่างดีเป็นที่ประจักษ์ทำให้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าในช่วงปี 2564 และ 2565 ในแต่ละสำนักบริหาจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก

1. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สบอ.) ปราจีน เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 4 คน จากทั้งหมด 4 คน

2. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สบอ.) สาขา สระบุรี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 2 คน จากทั้งหมด 2คน

3. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (สบอ.) ศรีราชา เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 4 คน จากทั้งหมด 7 คน

4. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.) บ้านโป่ง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 7 คน จากทั้งหมด 9 คน

5. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.) สาขาเพชรบุรี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 3 คน จากทั้งหมด 5 คน

6. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สบอ.) สุราษฏร์ธานี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 7 คน จากทั้งหมด 11คน

7. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (สบอ.) นครศรีธรรมราช เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 16 คนจากทั้งหมด 20 คน

8. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สบอ.) สงขลา เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 2 คน จากทั้งหมด 2 คน

9. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สบอ.) สาขาปัตตานี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 1 คน จากทั้งหมด 3คน

10. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (สบอ.) นครราชสีมา เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 3 คน จากทั้งหมด 4 คน

11. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (สบอ.) ขอนแก่น เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 5 คน จากทั้งหมด 6 คน

12. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (สบอ.) อุบลราชธานี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 1 คน จากทั้งหมด 6 คน

13. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (สบอ.) อุดรธานี เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 3 คน จากทั้งหมด 5 คน

14. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (สบอ.) พิษณุโลก เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 6 คน จากทั้งหมด 9คน

15. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (สบอ.) นครสวรรค์ เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 1 คน จากทั้งหมด 3คน

16. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สบอ.) แพร่ เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 4 คน จากทั้งหมด 9 คน

17. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สบอ.) สาขาลำปาง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 2 คน จากทั้งหมด 4 คน

18. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (สบอ.) ตาก เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 1 คน จากทั้งหมด 6 คน

19. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (สบอ.) เชียงราย เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 1 คน จากทั้งหมด 5 คน

20. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.) เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน 7 คน จากทั้งหมด 11 คน

21. สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.) แม่สะเรียง ไม่มีเปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยาน

สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวอุทยานมากที่สุด ได้แก่ สำนักปราจีน สระบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช ขอนแก่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าอุทยานทั้งหมด 80 คน จาก 134 คน

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจากวันที่ 21 พ.ย. 64 เปรียบเทียบกับข้อมูลวันที่ 22 พ.ย. 65