อบรมเสริมศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมเขี้ยวเล็บและความมั่นใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 

อบรมเสริมศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมเขี้ยวเล็บและความมั่นใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 

ปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีมากขึ้น ระบบลาดตระเวนที่เข้มข้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

การเสริมสร้างศักยภาพระบบลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ที่เป็นระบบลาดตระเวนระดับสากล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบการวางแผนจัดการที่เป็นรูปธรรม มีการนำเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้ เช่น ระบบบันทึกพิกัดจากดาวเทียม  ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาระบบลาดตระเวน 

ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและนำมาประเมินผลเชิงวิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยคุกคามต่างๆ เพื่อวางแผนการลาดตระเวนและป้องกันพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามหรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ลาดตระเวน ผู้ซึ่งจำเป็นจะต้องมีทักษะทางด้านต่างๆ ทั้งเทคนิคการลาดตระเวน การบันทึกข้อมูลปัจจัยคุกคาม การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การเก็บวัตถุพยานหลักฐาน การเก็บข้อมูลสัตว์ป่า

รวมถึงความรู้ทางยุทธวิธี การป้องกันตนเอง และการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยโครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่พักษ์ป่ารุ่นใหม่และทบทวนองค์ความรู้สำหรับเจ้าหน้าพิทักษ์ป่าที่เคยได้รับการฝึกฝนมาแล้ว 

จึงเป็นที่มาของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงในปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 นี้ โดยมุ่งหวังว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้ผู้พิทักษ์ป่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการทำหน้าที่ต่อไป 

ผู้เขียน

+ posts

ตำแหน่ง หมาเฝ้าป่า ผู้มีความหลงใหลในโลกใบจิ๋วของพืชและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย มีความสุขกับการปั่นจักรยาน ทำขนมปัง และชอบใช้ของมือสอง