ยื่นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานขยะอ่อนนุช… ต้นเหตุมลพิษ ชี้! ไม่ควรตั้งใกล้ชุมชน 

ยื่นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานขยะอ่อนนุช… ต้นเหตุมลพิษ ชี้! ไม่ควรตั้งใกล้ชุมชน 

ชาวเขตประเวศไม่ทนอีกต่อไป รวมตัวยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานขยะอ่อนนุช สาเหตุจากตำแหน่งที่ตั้งติดชุมชน เกิดมลพิษหนัก จนทำให้ชุมชนอยู่ไม่ได้  

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 ตัวแทนประชาชน 98 คน ผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากเขตประเวศ จากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำหมักขยะมูลฝอย และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ภายใต้โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  

ด้านตัวแทนประชาชนเข้ายื่นฟ้อง 1) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 2) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 3) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการกำกับดูแลโรงงาน  

โดยการยื่นฟ้องในครั้งนี้มีเหตุผลทางกฎหมายสำคัญ 2 ประเด็น คือ  

1. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม อยู่ติดพื้นที่อยู่อาศัยชุมชน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรง และเสี่ยงต่อมลพิษและอุบัติภัยจากโรงงาน เป็นการออกใบอนุญาตที่ขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

2. ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ใช้อำนาจสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หลังจากสั่งปิดปรับปรุงโรงงานแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผลกระทบความเสียหายขึ้นซ้ำอีก และเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสิทธิการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนต่อไป 

ตัวแทนชุมชนผู้ฟ้องคดีกล่าวว่า แท้จริงแล้ว ปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานขยะนั้นมีมายาวนานกว่า 5 ปีแล้ว ขยะส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจนทำให้ประชาชนมีอาการแสบจมูกจากสารเคมี นอกจากนี้ชุมชนยังกังวลต่อความปลอดภัยจากการหมักขยะ อาจทำให้เกิดแก๊สชีวภาพด้วย ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชุมชนออกมาเรียกร้องเรื่องปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากโรงงานขยะ แต่มีการเรียกร้องประเด็นดังกล่าวหลายครั้งแล้ว นับตั้งแต่โรงงานเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562   

ต้นตอของปัญหาอาจไม่ใช่แค่โรงงานขยะเท่านั้น หากสืบสาวราวเรื่องย้อนกลับไปจะพบตามข้อมูลว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้ แต่เพราะคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 4/2559 ทำให้มีการยกเว้นคำสั่งผังเมือง จนสามารถดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในบริเวณดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถที่จะตั้งกลไกตรวจสอบตามปกติได้  

“ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้นำโรงงานเอาออกไป โรงงานไม่มีประโยชน์ อะไรกับชุมชนเลย ตอนที่ไม่มีโรงงาน อากาศดีกว่านี้มาก” ตัวแทนชุมชนกล่าว 

อ้างอิง  

ผู้เขียน

+ posts

หนุ่มน้อยผู้หลงรักความไม่สมบูรณ์แบบ ออกเดินทางเพื่อเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติ และชอบอ่านวรรณกรรมเป็นชีวิตจิตใจ