กิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง (ซีรีย์ 1)

กิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง (ซีรีย์ 1)

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว สืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง

ชวนเล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ในมุมมองความประทับใจของคุณ หรือจะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่ความประทับใจจากการเดินทางเที่ยวชมไพรกว้างและมหาสมุทรสุดขอบฟ้าก็ยินดีเปิดรับ

บอกสิ่งที่คุณคิด บรรยายสิ่งที่คุณรู้สึก และบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์

จะเขียนบรรยายมาเป็นบทความ สารคดี หรือบทกวีก็ได้ ถ้ามีภาพประกอบด้วยก็ยิ่งดีมาก 

กติกาก็ไม่ยาก เพียงส่งต้นฉบับ บทความ สารคดี (ความยาวอย่างน้อย 120 คำ หรือไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัวอักษร) หรือจะมาในรูปแบบบทกวี (ไม่จำกัดรูปแบบ และจำนวนบท) 

แนบต้นฉบับที่พิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word พร้อมชื่อผู้เขียน หรือนามปากกาที่ใช้ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับการติดต่อกลับให้ถูกต้อง แล้วส่งมาที่อีเมล [email protected] (ตั้งหัวข้ออีเมลว่า WILD-WRITE) 

ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับคัดเลือก จะเผยแพร่ผ่าน www.seub.or.th เพื่อแบ่งปันแนวคิดอันงดงามของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กระจายกว้าง พร้อมของสมนาคุณจากรายการของที่ระลึกมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นรางวัล

แนวคิด
เปิดรับมุมมองความคิดสร้างสรรค์จากทางบ้าน ชวนเล่าประสบการณ์การเดินทาง ความประทับใจจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติ หรือความทรงจำถึง สืบ นาคะเสถียร

รูปแบบกิจกรรม
1. เปิดรับงานเขียน บทความ บทความกวีที่เกี่ยวข้องกับ สืบ นาคะเสถียร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากบุคคลทั่วไป
2. คัดเลือกผลงานที่เหมาะสม นำเสนอผ่านเว็บไซต์ seub.or.th สื่อโซเชียลมีเดียขององค์กร

กรอบเวลาดำเนินงาน
เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปทยอยเผยแพร่ผลงาน ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563 

หลักเกณฑ์การส่งงาน
1. เป็นงานเขียนที่เล่าถึงประสบการณ์การเดินทาง เรื่องราวความประทับใจจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ สืบ นาคะเสถียร ก็ได้
2. กฎกติกา ไม่ยาก ไม่มากเรื่อง
    2.1. บทความ
           –  ความยาวไม่น้อยกว่า 120 คำ หรือไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัวอักษร
           – หากมีภาพประกอบ แนบมาด้วยไฟล์ที่คมชัด (ไม่มีไม่เป็นไร)
    2.2. บทกวี
           – ไม่จำกัดความยาว จำนวนบท และเทคนิคการนำเสนอ
3. แนบชื่อ หรือนามปากกาที่ใช้
4. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับการติดต่อกลับให้ถูกต้อง

 

 


รางวัล
SPECIAL GIFT SEUB ของที่ระลึกสุดพิเศษ

ช่องทางส่งผลงาน
ส่งผลงานทางอีเมล: [email protected] (ตั้งหัวข้ออีเมลว่า WILD-WRITE