WILD-WRITE : เสียงบรรเลงของชีวิต

WILD-WRITE : เสียงบรรเลงของชีวิต

น้ำฝนหล่นเรื่อยลงดิน
คืนค่าชีวิน
กรวดหิน ยินดีปรีดา

.
หญ้าแทรกพ้นดิน ขึ้นมา
ห่มดินหินผา
พสุธา ชุ่มชื้นมณฑล

.
ผกาส่งกลิ่น สุคนธ์
หมู่แมงซุกซน
บินวน หยอกล้อลาวัลย์

.
ดอกไม้ดั่งนาง หนึ่งนั้น
อวดแผ่วผิวพรรณ
แบ่งปัน ฝากรักจากใจ

.
นกเจื้อยเกี้ยวคู่ เรไร
เสียงหวานในไพร
หมู่ไม้ ชื่นใจสำเนียง

.
นกหว้าที่ใต้ ต้นเหลียง
รำเเพนมองเมียง
อวดเอียง ทรวดทรงอรชร

.
เถาว์วัลย์พันพาด สาทร
กอดเกี้ยวก่ายกร
ก่อกิ่ง เกิดก้านแกว่งไกว

.
ขนุนหมากเม่า ลำไย
ผูกพวงไสว
คำไก่ ลูกเหนียงเพียงกัน

.
ต้นกอกในป่า สูงชัน
แผ่กิ่งกางกั้น
ผูกพัน โอบกอดพรอดแสง

.
ลูกกวางแม่กวาง สีแดง
แทะกอกในแปลง
หางแกว่ง หูตั้งชูชัน

.
ลิงค่างห้อยโหนเถาวัลย์
กู่ร้องเรียกกัน
สนั่น พงไพรสำเนียง

.
กวางน้อยตกตื่น คลื่นเสียง
เต้นหลบสำเนียง
หลีกเลี่ยง เลี้ยวหลบเร็วไว

.
หมูป่าอยู่ใต้ ต้นไทร
ลับเขี้ยวมันไป
ไม่ได้ รู้สาอาทร

.
วัวแดงที่แอ่ง ยายมอน
กินโป่งดินก้อน
แล้วนอน ใต้ร่มตะเคียน

.
สัตว์อื่นลงกิน ผัดเปลี่ยน
ชิมโป่งวนเวียน
โป่งเพียร ต้อนรับผู้มา

.
มากมีพันธุ์สัตว์ นานา
ฝูงของหมู่ปลา
มัจฉา ว่ายแหวกกอบัว

.
บ้างกอดฟัดเกี้ยว พันพัว
ฟาดน้ำปามปัว
ไปทั่ว ท้องน้ำลำธาร

.
ไอชื้นกลิ่นซาบ ประสาน
เซาะหินดินดาน
กอว่าน แมกไม้ร่ายรำ

.
ตามลมพัดเอื่อย เรื่อยทำ
เป็นห้วงลำนำ
ชื่นฉ่ำ ในไพรสนธยา

.
แต่ก่อนเมื่อเนา นานมา
มีหนึ่งชีวา
ทวงค่า ให้ป่าพงไพร

.
ตะเกียงเเสงหนึ่ง ดับไป
พลันโหมแรงไฟ
จุดให้ ดวงอื่นลุกโชน

.
ชายหนึ่งทิ้งชีวิตโยน
ให้ป่าตะโกน
ดังก้อง ในห้องใจคน.

.
.
ชนะชน แสงเพชร

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรม WILD-WRITE โครงการเปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว ความสำคัญของงานอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม และสืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร