WILD-WRITE : จักจั่นน้อยในธรรมชาติ

WILD-WRITE : จักจั่นน้อยในธรรมชาติ

จักจั่นน้อยลอกคราบในราวป่า เกาะต้นไม้ใบหญ้าอวดเสียงใส ร้องเพลงเพราะเสนาะหูพนาไพร บรรเลงเพลงดังไกลเมื …

Read more WILD-WRITE : จักจั่นน้อยในธรรมชาติ

WILD-WRITE : สามสิบปี… ที่เสียงปืนปลุกผืนป่า

WILD-WRITE : สามสิบปี… ที่เสียงปืนปลุกผืนป่า

ลืมหน้าที่หรือไรนะไก่แก้ว เช้าจึงแว่วเสียงปืนปลุกผืนป่า ดับดวงชีวิตจิตวิญญาณ์ ในพนาผืนเก่าที่เขารัก …

Read more WILD-WRITE : สามสิบปี… ที่เสียงปืนปลุกผืนป่า

WILD-WRITE : ทออรุณถึง สืบ นาคะเสถียร

WILD-WRITE : ทออรุณถึง สืบ นาคะเสถียร

แสงอรุณงามระยับจับขอบฟ้า ปลุกนกกาฟื้นตื่นจากความฝัน บรรเลงเพลงขับกล่อมทั่วไพรวัลย์ ต้อนรับวันรุ่งพรุ …

Read more WILD-WRITE : ทออรุณถึง สืบ นาคะเสถียร