WILD-WRITE : ๑ กันยา

WILD-WRITE : ๑ กันยา

หยาดน้ำค้างพร่างพรมห่มพื้นหญ้า
ไพรพนา พรายพลิ้ว ริ้วไสว
เขียวชอุ่ม ชุ่มชื่น สะบัดใบ
รอตะวัน ฉานฉาย ปลายคีรี

.
.
รุ่งอรุณ สาดแสงทอง กระจ่างฟ้า
หมู่เมฆา พราวตา หลากปักษี
โบกโบยบิน หากินทั่ว แนวไพรี
ส่งเสียงร้อง เปรมปรีดิ์ ห้วงดวงมาลย์

.
.
ฝูงสัตว์ป่า ใหญ่น้อย ในดงกว้าง
กระทิงช้างเก้งกวางหลากสีสรร
มีเสือโคร่ง เสือดาว ต่างสายพันธุ์
เลื่องโจษจัน ขานก้อง ความสมบูรณ์

.
.
กว่าจะมา เป็นผืนป่า แห่งมวลสัตว์
หลายชีวิตมลายลับดับสาบสูญ
พรากน้ำตา หยาดหยดเลือด โศกอาดูร
ไร้เกื้อกูลร้างคืนวันผลาญชีวี

.
.
สืบ นาคะเสถียรปรากฏชื่อ
ต่อต้านค้านหาญสัตย์ซื่อด้วยศักดิ์ศรี
สองมือป้อง สองเท้าก้าว สุดแรงพลี
ทำความดีปกป้องป่าป้องปัดคน

.
.
เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง
คือตำนาน” “แห่งนักสู้ผู้สร้างผล
สืบตั้งมั่นเพียรกล้านำพาตน
เป็นตัวอย่างสร้างคน” “หวงพงไพร

.
.
หนึ่งกันยา” “สองพันห้าร้อย” “สามสิบสาม
กัมปนาทแผดคำรามหวาดหวั่นไหว
คือคำเรียก” “ร้องสังคม” “ประเทศไทย
เห็นคุณค่า” “ทรัพยากรป่าไม้” “ดุจชีพตน

.
.
หัวใจคน” “หัวใจป่า” “หัวใจสัตว์
ดำรงได้ด้วยความรักถักทอผล
ธรรมชาติ สมดุลได้ เพราะแรงคน
เกิดเป็นคน” “หมั่นพินิจ” “พิจารณา

.
.
เมื่อมีป่า จึงปรากฏ เป็นชีวิต
สร้างชีวิตสานชีวิตอันสูงค่า
เมื่อป่ายัง” “คนจึงอยู่คู่กันมา
หากสิ้นป่า” “ย่อมสิ้นคนไม่ต่างกัน

.
.
สามสิบปีถึงวันนี้ ที่ล่วงผ่าน
ผืนป่างาม เขียวขจี ทั่วเขตขัณฑ์
ร่วมอนุรักษ์” “ปกป้องปักษ์” “พิทักษ์พันธุ์
สมจิตมั่นสานเจตนารมณ์ สืบ นาคะเสถียร

.
.
พิริยา บุญเรือง

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรม WILD-WRITE โครงการเปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว ความสำคัญของงานอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม และสืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร