WILD-WRITE : สืบป่า ส่องธารา สานชีวา

WILD-WRITE : สืบป่า ส่องธารา สานชีวา

สืบสรรค์สร้างเสาะรู้ ไพรสัณฑ์ สืบป่าแลพนาวัน ย่างเยื้อง สืบสัตว์อย่างเทวัญ ได้สั่ง ดั่งสอน สืบบุหงาด …

Read more WILD-WRITE : สืบป่า ส่องธารา สานชีวา

WILD-WRITE : จักจั่นน้อยในธรรมชาติ

WILD-WRITE : จักจั่นน้อยในธรรมชาติ

จักจั่นน้อยลอกคราบในราวป่า เกาะต้นไม้ใบหญ้าอวดเสียงใส ร้องเพลงเพราะเสนาะหูพนาไพร บรรเลงเพลงดังไกลเมื …

Read more WILD-WRITE : จักจั่นน้อยในธรรมชาติ