LENS-WILD ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง ซีรีย์ 2

LENS-WILD ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง ซีรีย์ 2

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดภาพถ่าย เรื่องเล่าจากป่าสู่เมือง เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรม LENS-WILD

สำหรับนักเดินทาง นักวาดแสง ผู้มีกล้องถ่ายภาพต่างอวัยวะชิ้นที่ 33 เราอยากชวนคุณมาบอกเล่าความประทับใจที่สัมผัสได้ด้วยตา และบันทึกมันไว้ในความทรงจำของภาพถ่าย ร่วมกิจกรรม LENS-WILD เรื่องเล่าจากป่าสู่เมือง

ส่งผลงานภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ความสัมพันธ์ในธรรมชาติ จะเป็นเรื่องจากป่าเขาลำเนาไพร หรือนิเวศที่เชื่อมร้อยเมืองเข้ากับสิ่งแวดล้อมก็ได้ทั้งหมด พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ เล่าความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน บอกให้เรารู้ แบ่งปันให้เพื่อนเห็น

แนบไฟล์ภาพ (ขนาดใหญ่) พร้อมคำบรรยาย ชื่อผู้ถ่าย แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับการติดต่อกลับให้ถูกต้อง ส่งมาที่อีเมล [email protected] ตั้งหัวข้ออีเมลว่า LENS-WILD

ผลงานภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่ได้รับคัดเลือก (30 ภาพ) จะเผยแพร่ผ่าน www.seub.or.th เพื่อแบ่งปันแนวคิดอันงดงามของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กระจายกว้าง พร้อมของสมนาคุณจากรายการของที่ระลึกมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นรางวัล

 

แนวคิด

ความสัมพันธ์ในธรรมชาติ เปิดรับมุมมองผ่านความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และเรื่องราวความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

กรอบเวลาดำเนินงาน

เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณา

  1. เป็นผลงานภาพถ่ายของตัวเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
  2. เป็นภาพธรรมชาติป่าเขาหรือห้วงมหาสมุทร หรือนิเวศสิ่งแวดล้อมในเมืองสีเขียว ที่บ่งบอกถึง ความสัมพันธ์ในธรรมชาติ และต้องมีความบรรยายสื่อความหมายของภาพประกอบ