ศาลเนปาลตัดสินไม่อนุญาตให้รัฐบาลเอาพื้นที่คุ้มครองไปใช้ในการจัดสรรที่ดิน

ศาลเนปาลตัดสินไม่อนุญาตให้รัฐบาลเอาพื้นที่คุ้มครองไปใช้ในการจัดสรรที่ดิน

ศาลฎีกาของเนปาลได้ตัดสินว่ารัฐบาลไม่สามารถมอบที่ดินภายในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าให้กับคนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองได้

ข้อความฉบับเต็มของการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 17 มกราคม (ค.ศ. 2024) แต่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ในภายหลัง กล่าวถึงปัญหาของรัฐที่แจกที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยอ้างว่าไม่มีป่าอีกต่อไป ศาลตัดสินว่านโยบายดังกล่าวไม่เพียงแต่ทําให้การบุกรุกที่ดินสาธารณะถูกกฎหมายเท่านั้น แต่ยังขัดต่อเจตนารมณ์ของหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีอยู่

“คําตัดสินของศาลเป็นไปในเชิงบวกเนื่องจากเป็นการยืนยันบรรทัดฐานเรื่องที่ดินภายในพื้นที่คุ้มครองและป่าไม่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้บุกรุกได้” Chandramani Paudel ทนายความที่ยื่นฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะกล่าว “อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพูดถึงการย้ายคนที่บุกรุกป่าและพื้นที่คุ้มครองมาก่อนหน้านี้” 

คําตัดสินดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ Pushpa Kamal Dahal นายกรัฐมนตรีของเนปาล ซึ่งได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่ากฎหมายการอนุรักษ์ในประเทศกำลังขัดขวางการพัฒนา ต้องมีการผลักดันให้เปลี่ยนกฎหมายเพื่อแจกจ่ายที่ดินให้กับ 1.35 ล้านครอบครัวที่จัดว่าเป็นคนไม่มีที่ดิน คนหักร้างถางป่า หรือผู้ตั้งถิ่นฐานนอกระบบ

รายชื่อครัวเรือนที่จัดทําโดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในปี 2021 ผ่านคําสั่งของผู้บริหาร ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ 80,584 คนอยู่ในครอบครัวชาวดาลิตที่ไม่มีที่ดิน (ดาลิต หรือ จัณฑาล เป็นคนนอกวรรณะ ถือเป็นกลุ่มคนระดับล่างสุดของระบบวรรณะตามศาสนาฮินดู คนจน ขอทาน คนไร้บ้าน) ในขณะที่ 155,938 คนเป็นครอบครัวผู้บุกรุกที่ไม่มีที่ดิน ซึ่งสมาชิกขาดความเป็นเจ้าของที่ดินในรูปแบบใดๆ ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่บนที่ดินที่พวกเขาไม่มีกรรมสิทธิ์

การเป็นเจ้าของที่ดินเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันในเนปาล ซึ่ง 45 เปอร์เซ็นต์ของที่ดินถูกปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ในอดีตกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นทางการกระจุกตัวอยู่ในมือของเพียงไม่กี่คนที่ใกล้ชิดกับอํานาจ โดยคนชายขอบถูกลิดรอนสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดิน

“มีหลายกรณีที่ผู้คนอาศัยอยู่ในที่ดินของบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน แต่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการ” Nahendra Khadka รองประธานคณะกรรมาธิการที่ดินซึ่งเพิ่งถูกยุบโดยรัฐบาลกล่าว

ปัญหาการไร้ที่ดินเป็นความคับข้องใจที่สําคัญที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้งทางอาวุธที่ยาวนานนับทศวรรษ ที่นําโดยกลุ่มกบฏลัทธิเหมา ซึ่งสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชุมชนที่ไม่มีที่ดินและผู้บุกรุกไปยังพื้นที่ป่าและที่ดินสาธารณะทั่วประเทศ

แม้หลังจากที่กลุ่มกบฏลัทธิเหมา และกลุ่มกบฏย่อยต่างๆ วางอาวุธลง การบุกรุกป่าก็ยังคงดําเนินต่อไป สื่อท้องถิ่นรายงานกรณีการบุกรุกป่าโดยเฉพาะในภาคใต้ ซึ่งมีการสร้างบ้านคอนกรีตบนที่ดิน

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกและคนไร้ที่ดิน แต่ก็ไม่เป็นผล รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งนํามาใช้ในปี 2015 กล่าวว่ารัฐต้องจัดหาที่ดินให้กับชาวดาลิตที่ไม่มีที่ดินเพียงครั้งเดียวตามกฎหมาย

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับงบประมาณประจําปีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Barsha Man Pun กล่าวว่ารัฐบาลวางแผนที่จะจัดสรรที่ดินให้กับ 500,000 ครอบครัว

อย่างไรก็ตาม ‘ตามกฎหมาย’ หมายความว่ารัฐบาลไม่สามารถทําเช่นนั้นโดยพลการ เพราะพระราชบัญญัติป่าไม้ปี 2019 ไม่เพียงแต่ห้ามการใช้พื้นที่ป่าใดๆ ที่มีต้นไม้เพื่อการตั้งถิ่นฐานหรือตั้งถิ่นฐานใหม่เท่านั้น แต่ยังทําให้กิจกรรมดังกล่าวผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าก่อนหน้านี้ ในทํานองเดียวกัน ไม่สามารถจัดสรรที่ดินในพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ํา หรือลําธาร สถานที่อันตราย และขวางทางถนน

“จุดยืนของเราคือเราจําเป็นต้องให้กรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่บนที่ดินเป็นเวลานาน แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นทางการ” Khadka กล่าวกับสื่อต่างประเทศ “มีเพียงไม่กี่ครัวเรือนที่จําเป็นต้องได้รับที่ดินในที่ใหม่”

Khadka กล่าวว่าแผนดังกล่าวไม่เคยเกี่ยวข้องกับการรุกล้ำป่าหรือพื้นที่คุ้มครอง อย่างไรก็ตาม ขอบเขตป่าไม่ได้กําหนดไว้อย่างดี และเมืองที่มีผู้คนหลายพันคนได้ผุดขึ้นในพื้นที่ที่มีป่าไม้ในอดีต

“มันจะไม่ยุติธรรมที่จะขับไล่คนเหล่านี้ออกจากที่ดินของพวกเขา” Khadka กล่าว และเสริมว่าตอนนี้รัฐบาลจําเป็นต้องกําหนดสิ่งที่ประกอบเป็นพื้นที่ป่าและสิ่งที่ไม่ใช่ขึ้นมาใหม่

“การตั้งถิ่นฐานจํานวนมากได้ผุดขึ้นในพื้นที่ที่เคยเป็นป่า ศาลและรัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่เมื่อทั้งหมดนี้เกิดขึ้น” เขาพูดว่า. “การขับไล่ทุกคนจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินมากมายให้กับคนจํานวนมาก”

แม้ว่าคําตัดสินของศาลฎีกาจะห้ามการจัดสรรที่ดินป่าและพื้นที่คุ้มครอง แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําในกรณีของผู้คนที่ได้บุกรุกที่ดินนี้แล้ว Paudel ผู้ยื่นคําร้องในคดีนี้กล่าวว่า นี่เป็นข้อเสียเปรียบที่สําคัญของการพิจารณาคดี

“เราอยากให้ศาลพูดถึงวิธีจัดการกับผู้คนที่รุกล้ําพื้นที่ป่าไปแล้ว” เขากล่าว

คนอื่นๆ เรียกร้องให้รัฐบาลและศาลสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิของประชาชนในที่ดิน Gyan Basnet ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัย Purbanchal กล่าวว่าในขณะที่ศาลไม่สามารถเพิกเฉยต่อชะตากรรมของผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างเป็นทางการและสิทธิในที่อยู่อาศัย แต่ก็ไม่ควรมองข้ามปัญหาการบุกรุก

“ปัญหามีมานานแล้ว” เขากล่าว “เราจําเป็นต้องจัดการอย่างรวดเร็วโดยสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของประชาชนในทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ” 

เรียบเรียงจาก Nepal court rules protected areas and forests off-limits for land distribution 

ผู้เขียน

+ posts

ชายหนุ่มผู้หลงไหลในกาแฟไม่ใส่น้ำตาล รักการเดินทางไปกับสินค้าของแบรนด์ Patagonia