ทะเลอุ่นขึ้น ทำให้โจรสลัดเพิ่มจำนวนมากขึ้น… ภัยคุกคามทางทะเลที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม  

ทะเลอุ่นขึ้น ทำให้โจรสลัดเพิ่มจำนวนมากขึ้น… ภัยคุกคามทางทะเลที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม  

มหาสมุทรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดของโลก ปัญหาลำดับแรก ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนคือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล  

การที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นนั้นส่งผลต่อจำนวนปลาในทะเลของแต่ละพื้นที่ เมื่อจำนวนปลาลดลงจากเดิมย่อมเป็นผลเสียต่อชาวประมงและชาวบ้านที่ใช้ชีวิตริมชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำทะเลอุ่นด้วยเช่นกัน นั่นคือ ‘โจรสลัด’ 

น้ำทะเลอุ่น ปลาน้อย โจรสลัด?  

แกรี ลา ฟรี ศาสตราจารย์ด้านอาชญวิทยาและความยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัย Maryland ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และจุดเชื่อมโยงของการปัญหาภูมิอากาศและความเสี่ยงจากโจรสลัด ซึ่งเขาได้ตีพิมพ์งานศึกษาของเขาในวารสาร American Meteorological Society, Weather, Climate, and Society journal, Weather, Climate, and Society (WCAS)  

เบื้องต้นแกรีได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับภัยโจรสลัด จากการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของประชากรปลาในทะเล โดยวิธีการศึกษาของเขานั้นค่อนข้างหลากหลาย แต่หลัก ๆ แล้ว เขาจะวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีต่าง ๆ ว่าส่งผลต่อตัวเลขสถิติมากน้อยแค่ไหน  

จากกการศึกษาพบว่า มีการโจมตีจากโจรสลัดมากกว่า 2,000 ครั้ง ในแถบแอฟริกาตะวันออกและในทะเลจีนใต้เองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งมันเป็นผลมาจากทะเลที่อุ่นขึ้น  

ในแอฟริกาตะวันออก ประชากรปลามีจำนวนลดลงเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้อัตราการปล้นและโจมตีของโจรสลัดเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน แม้ว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลฝั่งทะเลจีนใต้จะสูงขึ้น ทว่ามันกลับทำให้ประชากรปลาเพิ่มขึ้นและอัตราการปล้นของโจรสลัดลดลงแทน 

ภัยคุกคามโจรสลัดนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความน่ากลัวของวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ได้ถูกส่งมาในรูปแบบของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่มันกลับส่งภัยคุกคามจากมนุษย์ด้วยกันเองมาเช่นกัน ดังนั้น เราคงต้องร่วมมือกันหาวิธีจัดการกับวิกฤตในครั้งนี้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะมีภัยคุกคามอื่น ๆ เกิดขึ้นไปมากกว่านี้ 

อ้างอิง 

ผู้เขียน

+ posts

หนุ่มน้อยผู้หลงรักความไม่สมบูรณ์แบบ ออกเดินทางเพื่อเก็บภาพความงดงามของธรรมชาติ และชอบอ่านวรรณกรรมเป็นชีวิตจิตใจ