WILD-WRITE : สามสิบปี… ที่เสียงปืนปลุกผืนป่า

WILD-WRITE : สามสิบปี… ที่เสียงปืนปลุกผืนป่า

ลืมหน้าที่หรือไรนะไก่แก้ว
เช้าจึงแว่วเสียงปืนปลุกผืนป่า
ดับดวงชีวิตจิตวิญญาณ์
ในพนาผืนเก่าที่เขารัก

แม้สัตว์ป่ามีปากก็ไร้ปาก
เพียงคิดอยากเอ่ยคำย้ำตระหนัก
หนึ่งมนุษย์ถือคติผู้พิทักษ์
ยึดมั่นไว้ในหลักรัก เมตตา

เพราะพื้นที่หัวใจนั้นใหญ่กว้าง
จึงยินดีพลีร่างเพื่อสร้างป่า
สร้างสำนึกผนึกในใจประชา
สร้างคุณค่าในฐานะของมนุษย์

แต่ทว่าสามสิบปีที่ผ่านไป
การล่าสัตว์ตัดต้นไม้ไม่เคยหยุด
ความโลภกร่อนมโนธรรมให้ชำรุด
ความหลงฉุดยิ่งถลำเข้าทำลาย

รากไม้ใหญ่เคยซับรับแรงฝน
ก็ถูกคนโค่นเหี้ยนจนเตียนหาย
พลังน้ำซ้ำซัดกระจัดกระจาย
เราจงหมายร่วมกู้วิกฤตนี้

สืบทอดเจตนาสืบ นาคะเสถียร
สืบส่งเทียนศรัทธาส่องวิถี
สืบต่อ รัก เมตตา เอื้ออารี
สืบสิ่งที่สืบสร้าง… สืบสานแทน

 

หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา

WILD-WRITE โครงการเปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว สืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

ชวนเล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ในมุมมองความประทับใจของคุณ หรือจะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่ความประทับใจจากการเดินทางเที่ยวชมไพรกว้างและมหาสมุทรสุดขอบฟ้าก็ยินดีเปิดรับ

บอกสิ่งที่คุณคิด บรรยายสิ่งที่คุณรู้สึก และบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง (ซีรีย์ 1)