ตอนที่ 11 เอาเขื่อนหรือเปล่า ?

ตอนที่ 11 เอาเขื่อนหรือเปล่า ?

11เอาเขื่อนหรือเปล่า ? ล่วงเข้าเวลาเย็นฝ่ายข่าวของเราแจ้งว่ามีแผ่นป้ายไวนิลสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่ …

Read more ตอนที่ 11 เอาเขื่อนหรือเปล่า ?

ตอนที่ 10 เดินผ่านความไกลใช้ขนาดหัวใจก็เท่าๆกับผ่านความกลัว

ตอนที่ 10 เดินผ่านความไกลใช้ขนาดหัวใจก็เท่าๆกับผ่านความกลัว

10เดินผ่านความไกลใช้ขนาดหัวใจก็เท่าๆ กับผ่านความกลัว ก่อนออกเดินทางในเวลาบ่ายสองโมงกว่าๆ นักข่าวทีวี …

Read more ตอนที่ 10 เดินผ่านความไกลใช้ขนาดหัวใจก็เท่าๆกับผ่านความกลัว

ตอนที่ 8 ขบวนคนบ้ายืนตรงร้องเพลงชาติ

ตอนที่ 8 ขบวนคนบ้ายืนตรงร้องเพลงชาติ

8ขบวนคนบ้ายืนตรงร้องเพลงชาติ เช้าวันที่สองของการเดินทางไกล ผู้ร่วมเดินทางค่อยๆ ทยอยตื่นขึ้น พวกเราตั …

Read more ตอนที่ 8 ขบวนคนบ้ายืนตรงร้องเพลงชาติ

ตอนที่ 7 นี่ใช่ไหมปาฏิหาริย์

ตอนที่ 7 นี่ใช่ไหมปาฏิหาริย์

7นี่ใช่ไหมปาฏิหาริย์ แสงสุดท้ายของวัน ส่องลอดเงาไม้ลงมาที่ลานดินบริเวณสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดวังซ่าน …

Read more ตอนที่ 7 นี่ใช่ไหมปาฏิหาริย์

ตอนที่ 5 ไม่มีอะไรดีเกินกว่าที่ จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เป็นผู้รับฟัง

ตอนที่ 5 ไม่มีอะไรดีเกินกว่าที่ จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เป็นผู้รับฟัง

5 ไม่มีอะไรดีเกินกว่าที่ จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เป็นผู้รับฟัง กำนันโต เป็นอดีตกำนันของ ตำบลวังซ่าน …

Read more ตอนที่ 5 ไม่มีอะไรดีเกินกว่าที่ จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้เป็นผู้รับฟัง

ตอนที่ 4 คุณไม่เอาเขื่อนใช่ไหม? แต่ผมจะเอาเขื่อน

ตอนที่ 4 คุณไม่เอาเขื่อนใช่ไหม? แต่ผมจะเอาเขื่อน

4 คุณไม่เอาเขื่อนใช่ไหม? แต่ผมจะเอาเขื่อน กาแฟร้อนๆ ของทีมงาน และอาหารกล่องมื้อเช้าจัดเตรียมไว้ที่วั …

Read more ตอนที่ 4 คุณไม่เอาเขื่อนใช่ไหม? แต่ผมจะเอาเขื่อน

ตอนที่ 3 โยมต้องสงสารชาวบ้านสิ

ตอนที่ 3 โยมต้องสงสารชาวบ้านสิ

3 โยมต้องสงสารชาวบ้านสิ เป็นขบวนประท้วงที่เงียบเชียบอย่างยิ่ง ไม่มีรถเครื่องเสียง ธงทิว ป้ายผ้า หรือ …

Read more ตอนที่ 3 โยมต้องสงสารชาวบ้านสิ

ตอนที่ 2 ผมมาเดินเป็นเพื่อน

ตอนที่ 2 ผมมาเดินเป็นเพื่อน

2 ผมมาเดินเป็นเพื่อน ผมไม่รู้ว่าขบวนของเรามีการจัดเตรียมอย่างไรเพราะทีมงานของเรากำหนดกันไว้อย่างชัดเ …

Read more ตอนที่ 2 ผมมาเดินเป็นเพื่อน