สมาคมผู้พิทักษ์ป่า เข้าเป็นสมาชิก IRF อย่างเป็นทางการ

สมาคมผู้พิทักษ์ป่า เข้าเป็นสมาชิก IRF อย่างเป็นทางการ

หนึ่งก้าวสำคัญของงานพิทักษ์ป่าไทยสู่ระดับสากล

“สมาคมผู้พิทักษ์ป่า” : Thai Ranger Association (TRA) ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ หรือ Full Member ของสมาพันธ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ หรือ International Ranger Federation (IRF)

International Ranger Federation หรือเรียกย่อๆ ว่า IRF ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรซึ่งมีรัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุน จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งทำหน้าที่ในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลก ปัจจุบันมีสมาคมผู้พิทักษ์ป่าเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 90 สมาคม จาก 65 ประเทศทั่วโลก

บทบาทของ IRF คือการช่วยให้ผู้พิทักษ์ป่าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับชาติหรือรัฐ และให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งสมาคมผู้พิทักษ์ป่าในประเทศที่พวกเขาทำงานอยู่ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการสร้างพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้ ทักษะใหม่ๆ และสร้างพันธมิตรร่วมในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลก

การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ IRF ในครั้งนี้ จะเป็นเสมือนเวทีในการแสดงศักยภาพและการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าไทยในระดับโลก รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆ เครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าจากทุกประเทศทั่วโลก และเข้าถึงสวัสดิภาพและสวัสดิการการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้พิทักษ์ป่า

และขอชวนย้อนเรื่องราวความเป็นมาของสมาคมผู้พิทักษ์ป่า และการเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ที่บทความต่อไปนี้

การประชุมก่อตั้งสมาคมผู้พิทักษ์ป่าไทย (Thai Ranger Association)

บรรยากาศงานชุมนุม “ผู้พิทักษ์ป่า” ใน World Ranger Congress ครั้งที่ 9

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส