บรรยากาศงานชุมนุม “ผู้พิทักษ์ป่า” ใน World Ranger Congress ครั้งที่ 9

งานชุมนุมของผู้พิทักษ์ป่าจากทั่วโลก World Ranger Congress ครั้งที่ 9 มีขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 12-16 … อ่านเพิ่มเติม บรรยากาศงานชุมนุม “ผู้พิทักษ์ป่า” ใน World Ranger Congress ครั้งที่ 9