การประชุมก่อตั้งสมาคมผู้พิทักษ์ป่าไทย (Thai Ranger Association)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากชมรมผู้พิทักษ์ป่าแดนสยาม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิฟรีแลนด์ และ … อ่านเพิ่มเติม การประชุมก่อตั้งสมาคมผู้พิทักษ์ป่าไทย (Thai Ranger Association)