รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรงดจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียร ไม่ว่าจะเป็นภาคป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หรือภาคเมืองที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คงเหลือไว้เพียงงานสื่อสารออนไลน์เพียงกิจกรรมเดียว

แม้จะไม่ได้พบกัน แต่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก็ยังคงทำหน้าที่ขององค์กรอนุรักษ์มาโดยตลอด ผ่านงานเฝ้าระวังติดตามโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่รอจ่อคิวอนุมัติถึงเกือบ 100 โครงการ

รวมถึงงานอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพญาแร้ง กวางผา เสือปลา ก็ยังคงทำงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทางสิ่งแวดล้อมอีกหลายแห่ง

ในด้านการสื่อสารก็ยังคงรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

ด้านงานในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังคงทำงานร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลระบบนิเวศบนบกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการธรรมชาติปลอดภัย โครงการเสริมศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการสร้างแนวร่วมดูแลพื้นที่กันชนห้วยขาแข้ง ฯลฯ

งานกองทุนผู้พิทักษ์ป่า ก็ยังให้การช่วยเหลือพิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ มีกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่า จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงซ่อมแซมหน่วยพิทักษ์ป่าที่ชำรุดทรุดโทรม

และที่สำคัญสำหรับปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีภารกิจดำเนินการจัดงานรำลึก สืบ นาคะเสถียรในรูปแบบกิจกรรมอีกครั้ง โดยมีธีมงานว่า NO NATURE NO FUTURE “รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร”

รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ธีมนี้ต้องการอธิบายถึงความสำคัญของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต และส่งผลต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการระบาดของโควิด-19 ที่มีงานวิจัยอธิบายว่าต้นตอการแพร่เชื้อมาจากตลาดค้าสัตว์ป่า หรือประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังเกิดขึ้นทุกภูมิภาคของโลกในเวลานี้ ทั้งไฟป่า ภัยแล้ง คลื่นความร้อน การละลายของธารน้ำแข็ง ตลอดจนความผิดเพี้ยนของฤดูกาล สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้สภาพสังคมและเศรษฐกิจได้รับความเสียหายตามมา และสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากการสูญเสียพื้นที่ป่าและแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก และในทางตรงกันข้ามทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้คือรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง

โดยในงานรำลึกปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะสื่อสารประเด็นเชื่อมร้อยถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศในมิติต่างๆ ผ่านเรื่องราวที่หลากหลายและกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย

สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร NO NATURE NO FUTURE วันที่ 17 สิงหาคม 2565

งานสัมมนาว่าด้วยเรื่องการถอดบทเรียนการทำงานโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินการในผืนป่าตะวันตกตามที่กล่าวไปในย่อหน้าก่อน ว่าส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร และจะสามารถนำไปต่อยอด หรือใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างไร รวมถึงยังมีงานวิชาการขององค์กรพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในผืนป่าตะวันตกร่วมนำเสนอ

สำหรับงานสัมมนานี้ เนื่องจากพื้นที่จัดกิจกรรมค่อนข้างจำกัด จึงไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าฟัง แต่จะเผยแพร่วีดีโอเนื้อหางานสัมมนาให้ชมย้อนหลัง พร้อมเนื้อหาเอกสารวิชาการที่นำเสนอบนเวที อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565

มีกิจกรรมจุดเทียนรำลึกหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร ในคืนวันที่ 31 สิงหาคม และกิจกรรมทำบุญในเช้าวันที่ 1 กันยายน

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยังไม่ได้เปิดให้มีการค้างแรมในคืนวันที่ 31 สิงหาคม ดังนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมควรวางแผนการเดินทางและตระเตรียมที่พักไว้ล่วงหน้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ป่า คน เมือง 2-3 กันยายน 2565 ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม

ในวันที่ 2 กันยายน ชมภาพยนตร์เรื่อง เสียงเต้นของหัวใจในป่าใหญ่ พร้อมฟังดนตรีจากวงนั่งเล่น

ส่วนวันที่ 3 กันยายน จะพาทุกท่านกลับไปชมความประทับใจจากภาพยนตร์สั้นเรื่องฝนตกที่ห้วยขาแข้งกันอีกครั้ง และกับฟังดนตรีพร้อมเรื่องเล่าจาก มาโนช พุฒตาล กิจกรรมทั้งสองวันเริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร NO NATURE NO FUTURE ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 17-18 กันยายน 2565

ปีนี้จะมีงานทั้งหมด 2 วัน ประกอบด้วยเวทีทอล์ค NO NATURE NO FUTURE จากวิทยากรและนักอนุรักษ์หลายท่าน งานนำเสนอรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในและนอกประเทศที่น่าสนใจ

นิทรรศการแผนที่งานอนุรักษ์ ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 13-18 กันยายน 2565

แผนที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใช้ประกอบในกิจกรรมต่างๆ มาเสมอนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร ตลอดระยะเวลาการทำงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ออกแบบ ผลิตแผนที่เพื่อการจัดการผืนป่า แก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากร และงานสื่อสาร โดยเฉพาะในกลุ่มป่าตะวันตก ไม่ต่ำกว่า 1,000 รายการ โดยจะคัดเลือกแผนที่ที่สำคัญต่างๆ มานำเสนอ

คอนเสิร์ต รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร ชั้น 5 เดอะ สตรีท รัชดา วันที่ 27 กันยายน 2565

ปิดท้ายงานรำลึก สืบ นาคะเสถียร ด้วยคอนเสิร์ตรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยวง Safeplanet จัดที่ฮอลล์ชั้น 5 ของเดอะสตรีท รัชดา จัดโดย Immersive Show กิจกรรมนี้มีจำหน่ายบัตร รายได้จากการจำหน่ายบัตรและของที่ระลึกในงาน สมทบกองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รายละเอียดการจำหน่ายบัตรจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆ นี้

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวไปแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการประสานงาน และมีหน่วยงานภายนอกร่วมจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2565 ณ ตลาดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจัดโดยฝ่ายปกครองท้องถิ่น

และในเดือนกันยายนปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะจัดพิมพ์หนังสือ The Last Hero ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร เขียนโดยคุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อตุลาคม 2558 ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายแล้ว โดยจะจัดพิมพ์ทั้งในแบบรูปเล่มและฉบับอีบุ๊ก รวมถึงการเผยแพร่หนังสือเรื่องการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 เขียนโดยคุณศศิน เฉลิมลาภ ฉบับอีบุ๊กในเดือนดังกล่าวด้วย

กิจกรรมทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการประสานงาน หากมีความคืบหน้ากิจกรรมใดๆ จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้เขียน

Website | + posts

ทำงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ การเขียน เรื่องสิ่งแวดล้อมและดนตรีนอกกระแส - เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตใช้ไปกับการนั่งมองความเคลื่อนไหวของใบไม้และสายลม