รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร : Seub Talk วิกฤตโลกร้อนและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร : Seub Talk วิกฤตโลกร้อนและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่

1 กันยายนปีนี้ จะครบรอบ 31 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร ในปีนี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังคงไว้ซึ่งการจัดกิจกรรมรำลึกถึงนักอนุรักษ์ผู้วายชนม์ดั่งเช่นปีที่ผ่าน ๆ มา เพียงแต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากเวทีเสวนาและดนตรีที่แนะนำไปก่อนหน้าแล้ว ในปีนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกหนึ่งรายการ กับเวที Seub Talk Presented by SCB ที่จะนำเสนอประเด็น Climate crisis & Mass extinction จากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ถึง 4 ท่าน 4 ตอนด้วยกัน 

หัวข้อและวิทยากรแต่ละตอนประกอบด้วย 

วันที่ 1 กันยายนสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์โดยมนุษย์ในช่วง Anthropocene ” โดย ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการด้านวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

วันที่ 2 กันยายนโลกร้อนที่คนไทยไม่ควรมองข้ามโดย วรรโณบล ควรอาจ อดีตหัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นักวิชาการชำนาญการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 3 กันยายนการมาถึงของวิกฤตการสูญพันธุ์ ครั้งที่ 6” โดย ศิริพร ศรีอร่าม เจ้าหน้าที่อาวุโสองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

วันที่ 4 กันยายนการสูญพันธุ์กับราคาที่ต้องจ่ายโดย .สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

ชวนติดตามผ่านทาง www.facebook.com/SeubNakhasathienFD เวลา 10.00 น. วันที่ 1 – 4 กันยายนนี้ 

ขอขอบคุณ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท สุขภัณฑ์ ไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)