เริ่มแล้ว!! ส่งต่อ Food waste จากห้างเครือสยามแม็คโคร นำไปเป็นอาหารสัตว์ป่า ให้กับสถานีเพาะเลี้ยงฯ

เริ่มแล้ว!! ส่งต่อ Food waste จากห้างเครือสยามแม็คโคร นำไปเป็นอาหารสัตว์ป่า ให้กับสถานีเพาะเลี้ยงฯ

เริ่มแล้ว!! ส่งต่อ Food waste จากห้างเครือสยามแม็คโคร นำไปเป็นอาหารสัตว์ป่า ให้กับสถานีเพาะเลี้ยงฯ

.
หลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนตั้งแต่กรมอุทยานฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการขอสนับสนุนอาหารส่วนเกิน (food waste) เพื่อมาเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 27 แห่งในประเทศไทย หลังจากงบค่าอาหารสัตว์ป่าและสถานีเพาะเลี้ยง ถูกตัดลดลงไป 60% ส่งผลต่อสถานีเหล่านี้เป็นอย่างมาก

ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวงบประมาณที่หายไปว่าจะส่งผลกระทบเช่นไร จึงได้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ทำให้เกิดการทำ MOU ครั้งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้เป็นการเร่งด่วน

ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบฯ ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (เขาประทับช้าง) จังหวัดราชบุรี และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก เพื่อติดตามความคืบหน้าการรับ-ส่งมอบอาหารของศูนย์ช่วยเหลือฯ และได้มีโอกาสพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เจ้าหน้าที่สัตวบาลศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (เขาประทับช้าง) กล่าวกับเราว่า “งบประมาณที่ลดลงนี้ส่งผลต่อการเลี้ยงดูสัตว์เป็นอย่างมาก สัตว์ในศูนย์เองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณกลับลดลงสวนทางกัน เมื่อก่อนสมมุติว่าเราได้เงินมา 1 ล้านบาท สำหรับค่าใช้ทั้งปีซึ่งก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้กลับเหลือเพียงแค่ 3-4 แสนต่อปี มันคงไม่พอ

หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 กล่าวว่า “ที่นี่มีลิงมากกว่า 600 ตัว สัตว์บาดเจ็บก็ถูกส่งเข้ามาแทบทุกเดือน แต่กว่าเราจะรักษาหายและปล่อยคืนก็ใช้เวลานาน บางตัวไม่สามารถปล่อยคืนก็ต้องอยู่ในศูนย์ต่อไป ทำให้สัตว์ในศูนย์เราเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่าอาหารก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่เงินที่ได้กลับน้อยลง ไม่ใช่แค่ค่าอาหารเท่านั้น แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมาก”

ทั้งนี้แม้จะได้รับการบริจาคอาหารส่วนเกินแล้วก็ตามแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่าในศูนย์ช่วยเหลือฯ เนื่องจากว่าสัตว์ในแต่ละศูนย์นั้นมีจำนวนที่มาก และยังมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ อย่างในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (เขาประทับช้าง) มีสัตว์ในตระกูลเสือและสัตว์กินเนื้อ ราวกว่า 50 ตัว ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก มีลิงมากกว่า 600 ตัว และสัตว์อื่น ๆ รวมกัน 1,000 กว่าตัว ไม่เพียงแต่ค่าอาหารเท่านั้น ยังมีค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ยา เจ้าหน้าที่ การทำความสะอาด และอื่น ๆ อีกมากมาย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาหารเพื่อสัตว์ป่าหรือสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ สามารถติดต่อทางสถานีเพาะเลี้ยงและศูนย์ช่วยเหลือฯ ได้โดยตรง หรือ Facebook: กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า โทรศัพท์หมายเลข 02-579-9630 , 02-579-8273