WILD-WRITE : ธรรมชาติพิลาสใจพิไลตา

WILD-WRITE : ธรรมชาติพิลาสใจพิไลตา

หอมระรวยกลิ่นผกาพนาชื่น
เย็นระรื่นลมพัดเห่โลมเวหา
ดินชุ่มฉ่ำสายน้ำใสไล้พสุธา
สว่างจ้าอาทิตย์ผ่องแสงทองพราย

.
กำแพงไผ่ไหวพลิ้วราวริ้วผ้า
ทิวทุ่งหญ้าสะบัดลมเพียงพรมส่าย
ผีเสื้อสวยอวดสีสันพรรณราย
ฝูงปักษาบินเป็นสายทั่วไพรวัน

.
แว่วไก่ป่าขานขันประชันเสียง
ขับสำเนียงเพลงป่าพนาสัณฑ์
กระรอกน้อยแล่นเริงเล่นครื้นเครงครัน
ไต่ต้นโน้นปีนต้นนั้นกันไปมา

.
ภาพความงามชวนตรึงตราของป่าไม้
บัดนี้ใกล้เหลือเพียงภาพวาดติดฝา
ธรรมชาติพิลาสใจพิไลตา
โปรดเถิดอย่าทำลายให้หายไป


.
สงกาสังข์

WILD-WRITE โครงการเปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว สืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

ชวนเล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ในมุมมองความประทับใจของคุณ หรือจะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่ความประทับใจจากการเดินทางเที่ยวชมไพรกว้างและมหาสมุทรสุดขอบฟ้าก็ยินดีเปิดรับ

บอกสิ่งที่คุณคิด บรรยายสิ่งที่คุณรู้สึก และบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง (ซีรีย์ 1)