SEUB TALK SPECIAL : 32 ปี ที่เพลงพาผ่านกาลเวลา

SEUB TALK SPECIAL : 32 ปี ที่เพลงพาผ่านกาลเวลา

บทเพลงที่นำเรื่องราวของ สืบ นาคะเสถียร มาประพันธ์เป็นคำร้อง ถือเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวของอดีต …

Read more SEUB TALK SPECIAL : 32 ปี ที่เพลงพาผ่านกาลเวลา

กำหนดการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร No Nature No Future 17-18 กันยายน 2565

กำหนดการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร No Nature No Future 17-18 กันยายน 2565

กำหนดการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ …

Read more กำหนดการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร No Nature No Future 17-18 กันยายน 2565

SEUB TALK SPECIAL : ความหมายในคืนราตรีประดับดาวบนตราสัญลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

SEUB TALK SPECIAL : ความหมายในคืนราตรีประดับดาวบนตราสัญลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ตราสัญลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการออกแบบโดยคุณปัณยา ไชยะคำ กวางผาโผนสู่เปลวเพลิง โดยมีใบไม้ส …

Read more SEUB TALK SPECIAL : ความหมายในคืนราตรีประดับดาวบนตราสัญลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ นิทรรศการรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร [2]

‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ นิทรรศการรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร [2]

‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ – ผมได้ไฟล์แผนที่นี้จากน้องบุ้ง ปัทมวรรณ ทองช่วย อดีตเจ้าหน้าที่ GIS เมื …

Read more ‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ นิทรรศการรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร [2]

SEUB TALK SPECIAL : อนุสรณ์สถาน จิตวิญญาณ สืบ นาคะเสถียร

SEUB TALK SPECIAL : อนุสรณ์สถาน จิตวิญญาณ สืบ นาคะเสถียร

ในห้วงเวลาที่คุณสืบ นาคะเสถียร เสียชีวิต ทุกคนต่างรู้สึกเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของอดีตหัวหน้าเขตรั …

Read more SEUB TALK SPECIAL : อนุสรณ์สถาน จิตวิญญาณ สืบ นาคะเสถียร

‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ นิทรรศการในวาระรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ นิทรรศการในวาระรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ – แผนที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ใช้ในการท …

Read more ‘งานอนุรักษ์บนแผนที่’ นิทรรศการในวาระรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

Seub Talk ตอนพิเศษ 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

Seub Talk ตอนพิเศษ 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ในแผนงานด้านการสื่อสารของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรของปีนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีเป้าหมายพัฒนางานสื่อสาร …

Read more Seub Talk ตอนพิเศษ 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

จุดเทียนหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร คืนวันที่ 31 สิงหาคม

จุดเทียนหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร คืนวันที่ 31 สิงหาคม

‘จุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร’ ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร แล …

Read more จุดเทียนหน้ารูปปั้นสืบนาคะเสถียร คืนวันที่ 31 สิงหาคม

สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ดังที่ได้เกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าในปี 2565 นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้กลับมาจัดงานรำลึก สื …

Read more สัมมนาวิชาการ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรงดจัดกิจกรรมรำลึก สืบ นาคะเสถี …

Read more รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร