SEUB TALK SPECIAL : 32 ปี ที่เพลงพาผ่านกาลเวลา

SEUB TALK SPECIAL : 32 ปี ที่เพลงพาผ่านกาลเวลา

บทเพลงที่นำเรื่องราวของ สืบ นาคะเสถียร มาประพันธ์เป็นคำร้อง ถือเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวของอดีตหัวหน้าพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นที่รู้จักและจดจำของสาธารณชน

ไม่ว่าจะเป็นเพลง ‘สืบทอดเจตนา’ ของ สืบ นาคะเสถียร เพลง ‘น้ำฝน’ ของ สุรชัย จันทิมาธร เพลง ‘ภาพฝัน’ ของ สุรชัย ท้วมสมบูรณ์ หรือเพลง ‘สืบ นาคะเสถียร’ ของ คีตาญชลี เหล่านี้ล้วนทำให้เรื่องราวของสืบเป็นที่จดจำ อีกทั้งยังมากถึงความหมายภายในที่ซ่อนอยู่

ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ชวนฟังเพลงที่ว่าเพื่อความเข้าใจเรื่องราวของ สื บ นาคะเสถียร อีกรูปแบบ

พี่สืบ คือภูเขา คือธรรมชาติ คือสายน้ำ ที่ในอดีตมันก็ดี แต่ตอนที่ช่วงคุณสืบ นาคะเสถียร เสียชีวิต มันเป็นช่วงที่ภาพบ้านเรากำลังทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

แล้วในเพลงภาพฝันที่พี่ท้วม (สุรชัย ท้วมสมบูรณ์) แต่ง แกก็บอกว่า อยากเห็นเจ้ากลับสดใส หยัดยืนเป็นขุนผาและป่าเขา ก็คือพี่สืบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับภูเขา แมกไม้ที่มันสดชื่น จะรอวันนั้นให้หวนมา จะสร้างวันให้เหมือนเก่าด้วยแรงใจที่มุ่งหวังและศรัทธา 

นี่คือประโยคสัญลักษณ์ว่า ความตายของคุณสืบ จะมีสักวันไหมที่เรามองเห็นป่าเขาและป่าไม้และมองเห็น สืบ นาคะเสถียร อยู่ในนั้น แล้วมันสมบูรณ์ด้วย มันไม่ใช่ธรรมชาติที่ถูกทำลาย มันยังมีวันนั้นไหม

พี่ท้วมแต่งเพลงนี้ไว้ปี 2534 ใครจะไปรู้ว่าผ่านมา 30 ปี ณ บ้านที่คุณสืบยิงตัวตายวันนี้ยังอยู่ วันนี้กลายเป็นโรงเรียนอนุรักษ์เสือโคร่งระดับโลก เป็นจุดเริ่มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของทั้งประเทศไทย มีงานวิจัยด้านป่าไม้สัตว์ป่ามากมายเกิดจากตรงนี้ เสือโคร่งเพิ่มจำนวนขึ้น จนกระจัดกระจายขยายไปจนทั่วป่าตะวันตก การอนุรักษ์ธรรมชาติใครๆ ก็ไม่ปฏิเสธ แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย ห้วยขาแข้งได้เป็นมรดกโลก ป่าเขาใหญ่ แก่งกระจาน ก็เป็นมรดกโลก งานอนุรักษ์ได้ดำเนินมาถึงทุกวันนี้ ป่าก็ยังเหลืออยู่พอสมควร

พี่ท้วมแต่งเพลงนี้เมื่อหนึ่งปีให้หลังจากคุณสืบจากไป ภาพฝันก็คือตรงตามเพลง 

วันนี้ภาพฝันเป็นจริง คือ วันที่รอยยิ้มไร้คราบน้ำตา 

ขอขอบคุณ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)