สรุปกิจกรรม สืบตำนาน บริบาลผู้พิทักษ์ป่า

สรุปกิจกรรม สืบตำนาน บริบาลผู้พิทักษ์ป่า

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 FYI สห+ภาพ PASAYA และกลุ่มจิตอาสาจากหลายภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมสืบตำนานบริบาลผู้พิทักษ์ป่าเพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพร้อมเปิดรับบริจาคเสบียงเพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในงานมีทั้งการแสดงดนตรี เสวนา นิทรรศการภาพถ่าย การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เพ้นท์เสื้อยืด รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมเป็นยอดบริจาคในงานทั้งสิ้น 527,014 บาท

 

527,014 บาท แบ่งเป็น

  • จากร้านค้าและกล่องบริจาคภายในงาน 289,494 บาท
  • ยอดจากการจำหน่ายภาพถ่ายจากช่างภาพสัตว์ป่า จำนวน 73,210 บาท
  • ผู้ร่วมบริจาคภายในงาน 37,610 บาท
  • และจากการประมูลภาพวาด 127,000 บาท

 

โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการทำงานอนุรักษ์ผืนป่าดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนในโครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก จำนวน 300,000 บาท

2. สนับสนุนงานลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จำนวน 100,000 บาท

3. สมทบกองทุนผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและสวัสดิภาพให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 100,000 บาท

4. เพื่อสมทบทุนในการสนับสนุนการติดตามการดำเนินคดีนายเปรมชัย กรรณสูต จำนวน 27,014 บาท

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และออกมาร่วมกันส่งเสียงแห่งความยุติธรรมเพื่อผืนป่า และสัตว์ป่า