ชมย้อนหลัง สัมมนาการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564

ชมย้อนหลัง สัมมนาการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564

ชมย้อนหลัง สัมมนาการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564 (Combatting Illegal Wildlife Trade Forum 2021)

.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) สัตว์ป่าโลกสากล-ประเทศไทย (WWF) World Animal Protection (WAP) และองค์กรภาคีกว่า 15 องค์กร

.
สถานการณ์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์โควิด-19

โดย เมทินีย์ ภัสสราอุดมศักดิ์ นักวิจัย TRAFFIC Southeast Asia

.
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของประเทศไทย

โดย พลวีย์ บูชาเกียรติ หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า

.
การยุติการค้างาช้างและฟาร์มเสือโคร่งผิดกฎหมาย

โดย เจษฎา ทวีกาญจน์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

.
การควบคุมการผสมพันธุ์สัตว์ป่าในกรงเลี้ยง

โดย ปัญจเดช สิงห์โท World Animal Protection (WAP)

.
ผลการสำรวจแนวทางการลดความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า

โดย ดารารัตน์ วีระพงษ์ องค์กร TRAFFIC

.
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

โดย Eleanora De Guzman องค์กร USAID Wildlife Asia

.
INATURALIST เครื่องมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

โดย นายอุเทน ภุมรินทร์ Nature Plearn Club

.
มาตรการทางการเงินอย่างยั่งยืนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

โดย ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code