มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กับ สถานการณ์โลกร้อน [PODCAST]

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กับ สถานการณ์โลกร้อน [PODCAST]

แม้ว่าสืบ นาคะเสถียรจะทิ้งเจตนารมณ์ใหญ่ต่อการการรักษาผืนป่าสัตว์ป่าเอาไว้ สิ่งที่มูลนิธิสืบฯ ทำก็คืออยากให้สังคมไทยมีการอนุรักษ์ ตอนนี้การอนุรักษ์กระจายไปทั่วทั้งประเทศ สิ่งนี้เราได้ทำแล้ว แต่วันนี้ภาวะโลกร้อนมันไปไกลกว่านั้น ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่ไม่สามารถจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กับปล่อยออกซิเจนมาได้มากขนาดนั้น วันนี้แหล่งนิเวศขนาดใหญ่ของโลกคือทะเลไปไม่รอดเพราะพลาสติก 

ตั้งแต่ปี 1860-2000 จนถึงปัจจุบัน 2019 อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยร้อนขึ้นจริงๆ ไม่ได้เป็นความรู้สึกเพราะจากกราฟที่มันขึ้นลงในแต่ละปี จะเห็นได้ว่าภาพใหญ่มันสูงขึ้น แล้วเมื่อปี 2018 อุณหภูมิครบ 1 องศาเซลเซียส โลกของเรามีลิมิตอยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์คำนวนไว้แล้วว่าอุณหภูมิโลกสูงกี่องศาจะเกิดอะไรขึ้น

วันนี้ ธารน้ำแข็งขนาดเล็กหายไป ระบบนิเวศปะการังเสียหาย ทะเลเกรตแบร์ริเออร์รีฟประเทศออสเตรเลียปะการังตาย 90 เปอร์เซ็นต์ ดีทียังเหลือพันธุ์ทนทานรอดอยู่ได้ แล้วธารน้ำแข็งขนาดเล็กละลายหมดไหม? หมาลากเลื่อนที่กรีนแลนด์ต้องลากลุยน้ำที่เคยเป็นน้ำแข็ง มีแต่ข่าวน้ำแข็งละลายทั้งโลก และที่เกิดขึ้นแล้วแน่ๆ คือ พายุ ไฟป่า ภัยแล้ง อุทกภัย นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกแล้วเราก็เจอจริงๆกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

กราฟของอาจารย์ประสาท มีแต้ม ระบุว่าในปี 2100 หรือประมาณ 80 ปีข้างหน้าอุณหภูมิโลกอยู่ที่ 3 องศาเซลเซียสก็เเย่แล้ว เส้นล่างสุด (เส้นสีเขียว) คือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยในแต่ละปีซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของโลกในปี 2100 อยู่ที่ระดับ 2 องศาเซลเซียส นั่นคือ ชาวโลกจะต้องร่วมกันลดลงมาจนเป็น 35,000 และ 20,000 ล้านตัน ในปี 2050 และ 2075 ตามลำดับ และต้องต่ำกว่านั้นอีก 

สภาวะโลกร้อนคือปัญหาใหญ่ ที่ผมบอกว่าเราหยุดมูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็ได้เพราะภารกิจมันจบแล้ว แต่ภารกิจในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องเดินไปพร้อมกับพลเมืองโลกมันไม่จบ นั่นคือโจทย์ใหม่ บริบทใหม่ มูลนิธิสืบฯคงจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอสมควร แต่ปัญหาใหญ่คือผมไม่มีความรู้ความชำนาญเรื่องนี้ แล้วบริบทของมูลนิธิสืบฯเองเราดูเรื่องป่า สัตว์ป่า แต่นี้คือโจทย์ใหญ่ของมนุษยชาติ แล้วเราจะก้าวร่วมกันอย่างไร โดยใช้ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่ ผืนป่าที่เราร่วมปกป้องตลอดมา 

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)