ความท้าทายบทบาทใหม่ของงานอนุรักษ์บนเส้นทางการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ [PODCAST]

ความท้าทายบทบาทใหม่ของงานอนุรักษ์บนเส้นทางการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ [PODCAST]

“โจทย์ใหญ่หลังจากนี้ก็คือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สาธารณชน องค์กรสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นมาในรุ่นใหม่ ๆ กับองค์กรอื่น ๆ ทั่วโลก จะทำยังไงให้โลกมองไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมไม้ร่วมมือกัน อาจจะไม่ได้เกิดจากงานเครือข่าย แต่ทุกคนทำงานเรื่องเดียวกันครับ ทำงานเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ยุคสมัยของการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 ตามหน้าที่ของคนที่เกิดในรุ่นเรา”

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - 2566)