PASAYA มอบหน้ากากผ้าให้ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจาก โควิด -19

PASAYA มอบหน้ากากผ้าให้ผู้พิทักษ์ป่า เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจาก โควิด -19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การมีอุปกรณ์ป้องกันที่ดีจะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนปลอดภัย

ทางบริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลเลอรี่ จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ PASAYA ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้มีการมอบหน้ากากผ้า PASAYA จำนวนทั้งสิ้น 74,574 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผืนป่าและสัตว์ป่า

โดยวันนี้ คุณรติยา จันทรเทียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลเลอรี่ จำกัด (พาซาญ่า) และนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เข้าพบนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อมอบหน้ากากผ้า PASAYA ให้กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นที่ระลึกและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างเต็มกำลังเสมอมา

ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จำนวนเจ้าหน้าที่ 1,632 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จำนวนเจ้าหน้าที่ 2,404 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จำนวนเจ้าหน้าที่ 2,210 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฏร์ธานี) จำนวนเจ้าหน้าที่ 2,315 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จำนวนเจ้าหน้าที่ 3,480 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) จำนวนเจ้าหน้าที่ 1,687 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จำนวนเจ้าหน้าที่ 2,200 คน
– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จำนวนเจ้าหน้าที่ 1,550 คน
รวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 17,478 คน โดยมอบให้คนละ 1 แพ็ค (มีจำนวน 4 ชิ้น) รวมจำนวนทั้งสิ้น 69,912 ชิ้น

โดยหน้ากากผ้าดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส ได้ถึง 96% และยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ได้ 99% ทั้งยังสามารถซักทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ป้องกันที่ดีที่จะช่วยให้เหล่าผู้พิทักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรค และปฏิหน้าที่ได้เต็มกำลังความสามารถ

และในช่วงงานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลเลอรี่ จำกัด (พาซาญ่า) ก็ได้มอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า PASAYA เป็นทุนสนับสนุนโครงการสร้างจุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จำนวน 250,000 บาท (ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในพื้นที่)

โดยจุดสกัดเขาเย็น จะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ บ้านอุ้มเปี้ยม ม.1 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยพิทักษ์หรือจุดสกัดฯเข้าไปดูแลรับผิดชอบพื้นที่อย่างทั่วถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความห่างไกลและยากแก่การเข้าถึงหากเดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯที่ วจ.7 (น้ำตกเต่าดำ) ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน การออกตรวจลาดตะเวนของหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ที่ผ่านมาพบว่ามีการลักลอบแผ้วถางพื้นที่ กระจายทั่วบริเวณที่เป็นอาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึง จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งจุดสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ (เขาเย็น) จำนวน ๑ จุด บริเวณพื้นที่ บ้านอุ้มเปี้ยม ม.1 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าต่อไปในอนาคต


 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส