สรุปเนื้อหา COP27

สรุปเนื้อหา COP27

รายงานการปล่อยคาร์บอนฯ จากแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 3 เท่า

Climate TRACE องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ติดตามการปล่อยมลพิษจากแหล่งต่างๆ เผยรายงานระหว่างการประชุม COP27 ว่า ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นการประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

โดยรายงานของ Climate TRACE ได้วิเคราะห์การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากแหล่งต่างๆ มากถึง 72,612 แห่ง ผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อตรวจจับ พบว่าผู้ก่อมลพิษที่ใหญ่ที่สุด 50 รายแรก ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มน้ำมันและก๊าซ

อัล กอร์ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐ และสมาชิกผู้ก่อตั้ง Climate TRACE ระบุว่า รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ของประเทศแนวหน้า ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ ต่ำกว่าที่ Climate TRACE ตรวจพบถึง 3 เท่า

ตามข้อมูลระบุว่า แอ่งเปอร์เมียน แหล่งน้ำมันและก๊าซในสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่ก่อมลพิษมากที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ 471 ล้านตัน ตามมาด้วย Urengoyskoye แหล่งน้ำมันและก๊าซของรัสเซียในไซบีเรีย ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จำนวน 317 ล้านตันและก๊าซที่เทียบเท่ากัน

อันโตนิโอ กูเตเรส เลขาธิการสหประชาชาติ อภิปรายในประเด็นนี้ว่า ผู้ก่อมลพิษกำลังทำการฟอกเขียวและโกง ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลกระทบที่อันตรายในอนาคต เพราะข้อมูลที่ผิด ไม่สามารถนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลับหน้าแรก